Utvecklingen av AI fortsätter med oförminskad fart och i takt med det blir tekniken också allt mer accepterad ute på företagen. Nu har den japanska it-jätten Fujitsu genomfört en stor rapport för att se vad som är de största drivkrafterna bakom AI-utvecklingen.

Rapporten Fujitsu Future Insights Global Digital Transformation Survey Report 2019 bygger på intervjuer med 900 beslutsfattare och cxo:er på stora och medelstora företag i Australien, Kina, Frankrike, Tyskland, Japan, Singapore, Spanien, Storbritannien och USA.

Och resultatet visar att det fortfarande är tillit som är den viktigaste faktorn när företagen överväger att lämna över beslutsfattandet till artificiell intelligens. Hela 63 procent av de svarande uppger att de skulle känna sig trygga med AI-beslut, under förutsättning att de också får tillgång till resonemangen som ligger bakom besluten.

– Det framstår som att företagsledare har uppnått en överraskande hög nivå av tillit för AI-stött beslutsfattande. Det gäller framför allt inom områden där besluten har begränsad påverkan på människor. Ett exempel är kvalitetskontroll inom tillverkning, säger David Gentle, som är global strategichef på Fujitsu.

Att pålitligheten är en avgörande faktor märks också på andra svar i undersökningen. Till exempel att 72 procent uppger att de känner oro för att deras personliga data kan utnyttjas av olika aktörer utan deras tillåtelse. Men trots det svarar hela 69 procent att de är beredda att dela med sig av personliga data till företag som de upplever som trovärdiga.

– Studien visar att verksamheter måste arbeta hårt för att förtjäna sina kunders tillit, och de som lyckas med det har större chans att nå framgång. Att rapporten visar att även beslutsfattarna själva behöver känna tillit är ett gott tecken, eftersom de är i en position där de kan påverka marknadens framtid, säger David Gentle.

Läs mer: 
Nu går det undan – företagen dubblar satsningarna på AI
Nu ska alla satsa på AI – men här är 9 problem som måste lösas först