Amazon Web Services, AWS, fortsätter dominera i molnet. Det framkommer av analysföretaget Gartners senaste rapport som redovisar siffrorna för infrastruktur som tjänst, IaaS under helåret 2018.

Den totala marknaden för IaaS och publika molntjänster växte under 2018 med 31,3 procent till en omsättning på 32,4 miljarder dollar. AWS är fortfarande störst och ökade sin omsättning med 27 procent.

Men trots att dominansen är fortsatt stor har AWS ändå tappat marknadsandelar till sina tre största utmanare Microsoft, Alibaba och Google. Kinesiska Alibaba är det bolag som har stört tilllväxt av alla, 92,6 procent.

Sid Nag, analyschef på Gartner, säger att trenden med att jättarna bara blir större kommer att fortsätta.

– Trots stark total tillväxt gynnar molnmarknadens konsolidering de stora och dominerande leverantörerna, medan de mindre och nischleverantörerna tappar marknadsandel. Det här är en indikation på att skalbarhet är viktigt när det gäller IaaS i det publika molnet. Endast de leverantörer som investerar i att bygga ut stora datacenter över flera regioner kommer att lyckas och fortsätta att ta marknadsandelar. Att erbjuda en rik funktionsflora i sin molnteknologi är vägen till framgång, säger han.

Under 2018 stod de fem främsta leverantörerna för nästan 77 procent av den globala IaaS-marknaden, en ökning från mindre än 73 procent 2017.

Enligt Gartner kommer konsolideringen att fortsätta till och med 2019, pådrivet av den höga tillväxten hos toppnamnen, som upplevde sammantaget en tillväxt på 39 procent från 2017 till 2018 jämfört med den mer blygsamma tillväxten på 11 procent för alla andra leverantörer under samma period.

Här är de största leverantörerna, marknadsandel 2018 (marknadsandel 2017)

1. AWS 47,8 procent (49,4 procent)
2. Microsoft 15,5 procent (12,7 procent)
3. Alibaba 7,7 procent (5,3 procent)
4. Google 4 procent (3,3 procent)
5. IBM 1,8 procent (1,9 procent)
Övriga 23,2 procent (27,4 procent)