För ett drygt år sedan tog Everdrone kontakt med Innovationsplattformen i Västra Götalandsregionen. Kunde deras drönare på något sätt användas i vården?

– Vi tog kontakt med Regionservice som sköter vår logistik ­– bland annat våra transporter, för att se vad vi kunde göra tillsammans, säger Magnus Kristiansson som är projektledare på Innovationsplattformen.

Valet landade på blodtransporter.

– Det är lämpligt att frakta med drönare för att vikten är låg, transporterna är ofta tidskritiska, de har heller inte ett så högt ekonomiskt värde och är ersättningsbart.

Varje år körs 7 440 blodtransporter med bil mellan Sahlgrenska, Östra Sjukhuset och Mölndals sjukhus. Och det är transportsträckan mellan Sahlgrenska och Mölndals sjukhus som testades under en vecka i juli.

Testet föll väl ut konstaterar Mats Sällström, vd på Everdrone.

– Vi kallar det demonstration snarare än testprojekt – vi visste redan vad som fungerar tekniskt men vill visa på möjligheterna. Det handlar också om att få alla pusselbitar på plats även regelmässigt och affärsmässigt.

Just regelverket för att få flygtillstånd visade sig också vara den största utmaningen, särskilt eftersom det handlar om en flygning som sker utom synhåll för operatören och över bebyggt område.

everdrone
Mats Sällström, vd på Everdrone.

I sin dialog med Transportstyrelsen har Everdrone redovisat data för över 11 000 flygningar både i labb och utomhus.

– Vi har i storleksordningen 700 000 simuleringar och det är den typen av data som Transportstyrelsen varit intresserade av att se. Sedan har vi utifrån det byggt upp ett testprogram som etappvis blivit allt svårare tillsammans med Transportstyrelsen, säger Mats Sällström.

Framför allt har det handlat om att kontinuerligt redovisa data som visar sådant som att drönaren befinner sig där den ska och att man alltid har kontakt med den.

– Det här är ju nytt för alla inblandade – både oss och Transportstyrelsen så vi lär oss i allra högsta grad av varandra.

Magnus Kristiansson konstaterar att han räknar med att det kommer att fortsätta med fler tester.

– Hittills har vi bara tittat på tidsperspektivet och sett att drönartransporter kan minst halvera tiden i dag – vi tror att det kan gå ännu fortare. Men jag skulle bli väldigt förvånad om det inte också skulle kunna innebära ekonomiska vinster.

Han tänker sig också att det kan handla om andra transporter än just blod – mediciner eller provresultat exempelvis.

Den stora vinsten om man inte behöver skicka allt i bulk utan även styckvis till en rimlig kostnad.

– Om man tänker sig en patient som tar ett blodprov på en vårdcentral. I dag kan det dröja en dag innan det kommer iväg när transporten går. Det är för dyrt att skicka varje enskilt prov för sig. Om vi skulle kunna skicka iväg prover när vi vill skulle det leda till snabbare provsvar och en bättre vård – men det är ju visionärt, säger Magnus Kristiansson.

Hur snabbt skulle vården kunna få en sådan här lösning på plats om fortsatta tester är positiva?

– Jag tror vi kan vara ganska snabba. Det ligger i vårdens natur att vi är ganska pigga på att testa nytt. Så det är knappast sjukvården som är bromsen utan snarare det att vi behöver en regulatorisk diskussion och också en diskussion i samhället i stort. Hur ser acceptansen ut för att köra drönare regelbundet vissa sträckor? Det finns ju en viss tveksamhet kring drönare ute bland människor.

När det gäller regelverken tycker Mats Sällström ändå att det går rätt fort framåt.

– Nästa sommar kommer nya regler från den europeiska flygmyndigheten EASA på EU-nivå. Och de kommer tillåta ett lite mer pragmatiskt regelverk för drönare än för andra flygfarkoster, säger han.

drönare blodtransport

Det innebär att kraven ska vara olika hårda beroende på vilket uppdrag drönaren har förklarar han. Om den ska flyga tre meter över en åker och inspektera grödor är riskerna rätt små och kraven kan vara lägre. Under blodtransporterna i Göteborg flögs drönaren 50-70 meter över bebyggt område och då blir kraven högre.

– De arbetar nu med att ta fram ett sådant mer pragmatiskt regelverk.

Läs också: 
Nu ska drönare bli en del av Polisens vardag – stor upphandling på gång
Första drönarleveransen av organ för transplantation – patienten mår bra