Genom att skapa ett nationellt biljettsystem hoppas regeringen göra det enklare för människor att resa kollektivt och underlätta för oss att klara klimatmålet. Till 2030 ska utsläppen av växthusgaser minska med 70 procent.

– Den som vill resa kollektivt i hela Sverige behöver idag anpassa sig efter många olika biljettsystem. Det kan göra det svårt att hitta rätt information eller att köpa en resa, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

En del av detta är att skapa ett gemensamt gränssnitt enligt Jakob Lundgren som är pressekreterare hos Isabella Lövin.

– Det är utredarens sak att föreslå hur det ska se ut – om det är ett gemensamt kort, gemensamma applikationer eller en gemensam sajt exempelvis.

Han framhåller samtidigt att det inte betyder att de portaler som finns i dag avskaffas.

Regeringen har utsett Gerhard Wennerström till utredare. Han är vd för Samtrafiken som är kollektivtrafikaktörernas samägda bolag för gemensamt utvecklade it-tjänster.

Den 30 april nästa år ska han lämna förslag på hur ett nationellt biljettsystem bör utformas, byggas upp, drivas och finansieras.

Läs också:
Från lånecyklar till busstidtabeller – nu öppnas all trafikdata upp
Framtiden är självkörande – men hur ska alla bilar få plats?