Om fem år väntas marknaden för automatisering av datacenter vara värd 16,7 miljarder dollar, runt 160 miljarder kronor, enligt beräkningar från Advance Market Analytics. I dag ligger den på runt 60 miljarder kronor.

En nyckelaktör som lyfts fram särskilt vid sidan av ”the usual suspects” som HPE, Cisco, Microsoft och Oracle är svensk-schweiziska ABB.

– Men det betyder inte att vi är direkta konkurrenter till dem – de och andra datacenteroperatörer är snarare mottagare av våra funktioner, säger Peter Nilsson, som är ansvarig för ABB Sveriges datacentersatsning.

– Medan de automatiserar och övervakar it-funktionaliteten så övervakar vi sådant som kraftförsörjning via exempelvis ställverk, kylsystem, brandlarm och övrig kritisk infrastruktur.

ABB:s plattform, ABB Ability, bygger på öppen mjukvara och erbjuder möjlighet att övervaka och kontrollera all infrastruktur även på distans och via molntjänster.

Peter Nilsson
Peter Nilsson.

ABB:s system är öppet och det gör att det förutom att koppla ihop ABB,s egna system kan kopplas ihop med i stort sett alla  externa underliggande system.

– Man kan säga att det är ett övergripande paraplysystem där vi även kan erbjuda en nätövervakningscentral.

De system som ABB använder är en vidareutveckling av de som företaget tagit fram för läkemedelsindustrin som är oerhört beroende av styrda processer med hjälp av automatiserade system för att exempelvis kunna väga pulver och mäta vätska för att se till att blandningar blir exakta.

– Det är ett väldigt avancerat system och här har utmaningen snarare varit att skala av det och förenkla så att det passar för datacenterstyrning och övervakning.

Själv rekryterades Peter Nilsson för ett och ett halvt år sedan i samband med att ABB i Sverige började erbjuda smarta datacenter. Men det var för tre fyra år sedan som datacenter segmenterades i ett eget satsningsområde globalt som också inbegriper kraftförsörjning för datacenter.

Och tillväxten har varit kraftig.

– Globalt har ABB tvåsiffrig tillväxt, säger Peter Nilsson.

En viktig del i ABB:s lösning är att mäta energin i datacentret, det är en förutsättning för att ha kontroll på och skapa energieffektiva datacenter

– Det är otroligt viktigt att förstå och ha kontroll över var energin tar vägen – både för miljö och för att hålla nere kostnader.

Peter Nilsson konstaterar att ABB:s lösningar används framför allt i mellanstora och större installationer.

– Vi är kanske lite mer relevanta i större datacenter men jag skulle gärna se att vi blev mer välkända för hela datacenterbranschen i Sverige. Eftersom vi har automationslösningar som kan hantera alla underliggande system och det även är möjligt att med tiden lyfta in dem och integrera i till exempel molnlösningar så skapar vi inga inlåsningar, säger han.

Läs också: Är det ett museum över kalla kriget? Nej men ett atombombssäkert datacenter