Forskare vid University of Arizona använder sin superdator som en ”maskin för virtuella universum”, rapporterar Digital Trends. Den har genererat datorsimulationer av 12 miljoner olika galaxer som sträcker sig från 400 miljoner år efter Big Bang till i dag.

Dessa virtuella universum används för att utforska vårt universum och se hur det har utvecklats genom årmiljarderna.

Framför allt är modellerna intressanta när det gäller att få fram information om vilken roll som mörk materia har spelat i evolutionen av galaxerna.

– När vi rör oss tillbaka till ett allt yngre universum hade vi väntat oss att den mörka materian skulle vara tätare och att gasen därför skulle bli varmare och varmare. Det är dåligt för att få stjärnor att bildas så vi trodde att många galaxer i det tidiga universum skulle slutat bilda stjärnor för länge sedan, säger Peter Behroozi som lett studien.

I stället upptäckte forskarna det motsatta – galaxer av en viss storlek var mer benägna att bilda stjärnor i högre takt.

Det här innebär dock inte att all tidigare kunskap kastas ut, skriver Engadget. Det kan fortfarande vara så att data är ofullständiga och det finns fortfarande utrymme för att gå ner och titta mer i detalj i takt med att beräkningsprestanda blir allt bättre.

Forskarnas slutsatser finns publicerade i Monthly Notices of the Royal Astronomy Society.

Läs också:
Nytt rymdteleskop ska undersöka magnetfälten kring svarta hål
Mängder av metan på Mars – kan vara tecken på liv