70 timmar i snitt per avdelning. Så mycket tid sparas sedan Västra Götalandsregionen gjort sin största mobila satsning hittills och infört ett nytt mobilt arbetssätt för ronder.

I stället för att skriva upp varje patients värden och i efterhand föra in dem i systemen för sjuksköterskorna in dem direkt i en mobilapp som realtidsuppdaterar i journalen. Det kan handla om sådant som kroppstemperatur, blodtryck och liknande.

För det ändamålet har de utrustats med Android-mobiler.

– Det fanns ett önskemål om att kunna hantera det med en hand så att andra handen kan vara fri, säger Ann-Sofie Ardfelt, avdelningschef för VGR IT.

Och den mobila lösningen har fått positiva effekter. Inte bara för att den sparar så mycket tid när man slipper dubbeldokumentation – den minskar också feldokumentationerna med 75 procent.

Dessutom finns det inlagt något som kallas ”early warning score” som larmar om en patients värde inte ser bra ut och då rekommenderar lämplig åtgärd, ett beslutsstöd.

Ann-Sofie Ardfelt
Ann-Sofie Ardfelt.

– Det kan vara sådant som vid en snabb blick ser bra ut, men som inte är det om man ser till vilka värden den patienten haft tidigare. Då larmar det med en gång, säger Ann-Sofie Ardfelt.

Och om nätverket svajar så är det inget problem – det går att skriva in värdena i appen ändå, de får en annan färg tills man åter är uppkopplad och färgen ändras. Så ser man att uppgifterna registrerats.

I dag har lösningen rullats ut på 130 vårdavdelningar på sex sjukhus i Västra Götaland av de totalt 250 avdelningar som finns.

– Vi fortsätter och planen är att det ska användas på mellan 200 och 250 avdelningar, det kan finnas de där det inte passar av olika skäl.

På de avdelningar där den mobila lösningen införts används den också flitigt. Ett skäl till det är att det är så lätt att lära sig tror Ann-Sofie Ardfelt.

– Det tar runt 15 minuter för en vanlig användare. En timme för en superuser. Och vi har märkt att även de som inte är lika digitalt mogna har tagit till sig den. När någon byter till en avdelning där den inte införts tycker de att de kastas tillbaka till stenåldern.

Den mobila lösningen som VGR använder körs sedan tidigare i Finland, även om det gjorts vissa modifieringar Den har tagits fram av Cerner i samarbete med Medanets.

Cerner är leverantören både bakom det journalsystem som används i dag på sjukhusen i Västra Götalandsregionen, Melior, och det vårdinformationssytem som nyligen upphandlades, Millennium.

Men trots det stora systemskifte som är på gång så valde VGR att införa den mobila lösningen vid sidan av.

– Det tar ju ganska många år innan Millennium är på plats och eftersom nyttoeffekterna är så stora och utbildningstiden så kort så såg vi att det var värt att satsa pengar på det här.

Från början var också primärvården med i diskussionerna men just nu är de inte med i satsningen.

– I primärvården ser man mer nytta av att se hela journalen, här ser man bara delar av den så i dagsläget är vinsterna inte lika stora där.

Ann-Sofie Ardfelt berättar också att flera regioner hört av sig och är intresserade.

– Det som krävs är en integration till det befintliga journalsystemet, säger hon.

Läs också: Sveriges vård riggar för systembyte – ”ofattbart mycket jobb”