Den finska regeringen lyfter in digitalisering och artificiell intelligens som ett diskussionsämne när försvarsministrarna i EU möts för ett informellt möte i Helsingfors den 28-29 augusti. Även klimatförändringarnas påverkan på försvar och säkerhet står med på dagordningen, skriver den finska regeringen i ett pressmeddelande.

Experter från den privata sektorn är inbjudna för att samtala om den övergripande situationen med ministrarna. Företrädare för Nato, FN och expertgruppen Global Tech Panel har bjudits in av Federica Mogherini som är EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Hon är även ordförande för mötet.

– Ny teknik, såsom artificiell intelligens, förändrar försvarets omvärld. Då vi utvecklar och utnyttjar dessa måste vi samarbeta. Om vi samarbetar har EU en möjlighet att påverka den internationella utvecklingen, säger den finske försvarsministern Antti Kaikkonen i en kommentar.

Läs också:
I höst får Försvarsmakten sina första cybersoldater – här är deras uppgifter
Så vill USA:s armé använda AI i framtidens krigsföring