Beredskapen inför obligatorisk e-faktura för alla som handlar med offentlig sektor har inte varit den bästa. En enkät från digitaliseringsmyndigheten Digg som slutfördes före jul förra året visade att 75 procent av alla småföretag ännu inte kunde hantera det. I runda slängar kan det röra sig om 75 000 företag.

Nu är lagen på plats och frågan är hur företagen klarar av det.

– Hittills har vi fått relativt få frågor till Digg, säger Pia Ohlén, kommunikatör som arbetar med e-faktura på Digg.

– Det vi har fått är mest från småföretagare som undrar hur fakturaportaler och det europeiska nätverket för bland annat e-faktura, Peppol, fungerar. Så vi ser inga signaler på att det skulle vara problem med införandet hittills.

Fakturaportal är en tjänst där företag enkelt ska kunna generera e-fakturor och som lämpar sig speciellt för mindre företag som inte har egna lösningar och kanske bara fakturerar offentlig sektor ett fåtal gånger per år.

Statliga myndigheter är ålagda att erbjuda fakturaportaler och Digg hade för avsikt att även göra det obligatoriskt för övriga delar av offentlig sektor som kommuner och regioner men så blev det inte. Efter en remissrunda avskrevs planerna.

– Men vi rekommenderar det fortfarande starkt även för kommuner och regioner, säger Pia Ohlén.

– Vad jag förstår är det också flera kommuner som erbjuder det i dag.

Pia Ohlén
Pia Ohlén, Digg.

En orsak till att det ännu inte kommit in så många frågor är att det varit sommar men en annan är att lagen inte omfattar de områden inom offentlig sektor som fortfarande har löpande avtal utan bara gäller de upphandlingar som påbörjats efter den 1 april, då den nya lagen om obligatorisk e-faktura trädde i kraft.

Hur många det handlar om vet inte Pia Ohlén men hon konstaterar att en del upphandlingar löper över flera år.

– Det gör ju att det blir en mjuk övergång. Vårt första råd är också att om e-faktureringen inte fungerar så ska det i första hand hanteras mellan den offentliga parten och leverantören innan vi som myndighet kliver in.

När det gäller direktupphandlingar gäller dock lagen från den 1 april.

Digg har rätt att förelägga om vite om lagen inte efterföljs.

– Något sådant har vi dock inte fått in några ärenden om och det tolkar jag som att parterna löser det själva, säger Pia Ohlén.

Men om varken den offentliga parten eller leverantören anmäler det? De bara låter det rulla på som vanligt med pdf-fakturor?

– Det här är ett lagkrav. Och vi ska också komma ihåg att det är ett led i en digitaliserad inköpsprocess som handlar om förenkling. Även om det kan finnas en tröskel inför det nya och kan ta lite tid.

Kommer ni att vara mer proaktiva i er uppföljning i höst eller mer titta på vilka frågor ni får in?

– Vi har för avsikt att göra någon form av uppföljning men vi har inte tagit beslut om hur det ska göras ännu, säger Pia Ohlén.

Läs också:
Snart lagkrav på e-faktura – men tiotusentals småföretag är helt oförberedda
Statliga it-projekt har dålig koll på nyttan