Chat- och samarbetsverktyget Slack presenterade för två veckor sedan nya funktioner som rör säkerheten i systemet. Nu har turen kommit till administratörer på större organisationer, skriver TechCrunch.

Den första funktionen är en speciell kanal som kallas Announcements. I den är det meningen att en organisation ska kunna skicka meddelanden till hela organisationen, men administratörerna kan begränsa vilka som kan skicka meddelanden i kanalen samt vilka som kan svara. Meningen är att Announcements-kanalen ska kunna hållas ren från diskussioner. Funktionen är efterfrågad av organisationer som vill ha en ren kanal med meddelanden från tillförlitliga källor.

En annan ny funktion är ett API för mallade arbetsytor (workspaces). Funktionen ska komma till nytta för dem som ofta skapar många arbetsytor, till exempel inom utbildning och kursverksamhet. Arbetsytor i sig är inget nytt, men väl programmatiska mallade arbetsflöden. Till en början kan arbetsytorna skapas via webbformulär, men senare kommer funktioner för skript som kan skapa mer avancerade arbetsflöden med automatisk konfiguration, appar och innehåll.

Slutligen lägger Slack till en funktion som automatiserar godkännandet av verktyg och tillägg. Funktionen fungerar ungefär som en vitlista - redan godkända verktyg kan läggas till automatiskt, medan verktyg som inte finns på listan måste genomgå en process för godkännande.

Announcement är tillgängligt idag för kunder med Plus- och Enterprise Grid-abonnemang, och API:et och godkännandeverktyget kommer för organisationer med Enterprise Grid-abonnemang.

Läs också:
Slack vässar säkerheten för storföretagen
Uppgifter: Microsoft Teams för Linux är under utveckling