För fyra år sedan försågs alla poliser med mobiler och sedan dess har it-avdelningen försett dem med ett tiotal appar där många handlar om att snabbt kunna söka information om fordon eller personer.

Men appen Flinsp som används för att göra flygande inspektioner av fordon är ett mer komplext verktyg än så.

Flygande inspektioner handlar om att poliser och bilinspektörer, som tillhör civilsidan av Polisen, stannar fordon för att kontrollera att de uppfyller alla krav.

– Det är samma sak som en kontrollbesiktning. Vi brukar ta ett varv runt bilen och titta på sådant som däck och det allmänna skicket. Sedan väljer vi om vi vill göra en djupare kontroll av något, säger Jonas Nordin, som är bilinspektör hos Polisen.

Jonas Nordin
Jonas Nordin.

Det här innebär att appen innehåller mycket data konstaterar Martin Forstadius, som leder gruppen för trafiksystem på Polisens it-avdelning.

– Det är många kontrollpunkter och många olika typer av beslut som kan fattas. Det här verktyget är väldigt nischat mot just fordonsinspektioner och har inga andra användningsområden till skillnad från en del tidigare appar, säger han.

Tidigare användes en dator där man kunde koppla upp sig mot Transportstyrelsen och registrera uppgifter där och också skriva ut ett protokoll till föraren i fordonet som man inspekterat.

– Det krävdes att vi hade en buss med skrivare och dator för att kunna hantera hela flödet – nu räcker det med tjänstetelefonen.

Det krävdes också en del efterarbete eftersom en del uppgifter måste registreras för statistikändamål. Men allt det ligger nu i appen.

När alla uppgifter lagts in i appen skickas de vidare direkt till Transportstyrelsen vilket också innebär att exempelvis ett körförbud registreras där omedelbart.

På så sätt blir informationen också tillgänglig för bilverkstäderna när föraren kommer in för att åtgärda bilen. Och det blir lätt för en polis att snabbt se om ett fordon inspekteras av kolleger i en annan del av landet och se vilka åtgärder de vidtagit.

Det mobila verktyget gör det också möjligt för en enskild polis att agera om ett fordon ser ruffigt ut eftersom allt som behövs finns i fickan.

– En motorcykelpolis kan göra en flygande inspektion utan andra kolleger med sig eftersom allt som behövs finns i mobilen, säger Jonas Nordin.

Sedan appen lanserades i november förra året har den använts i över 10 000 inspektioner och det totala antalet har ökat enligt Martin Forstadius.

Sverige har ett krav från EU på 11 000 besiktningar om året för yrkestrafik.

Martin Forstadius
Martin Forstadius.

– Hittills i år har vi gjort drygt 14 000 men då är persontrafik med också. Och om man ska tolka statistiken så ser vi att andelen privata fordon ökat vilket också är en konsekvens av att det blivit enklare att utföra inspektioner för de som jobbar i yttre tjänst.

Eftersom det ligger ett metodstöd med i verktyget så minskar också risken för att informationen blir fel vilket innebär att rättssäkerheten ökar.

I dag använder sig 460 poliser av Flinsp men Martin Forstadius hoppas det ska öka.

– Ju fler som utbildar sig desto bättre. Vi får positiv respons och märker en ökad arbetsglädje.

Vid sidan av Flinsp har Polisen nyligen påbörjat en pilot med en app som ska underlätta för utlänningskontroll och en som används för att utfärda ordningsböter.

Det är en ständigt pågående process att få ut it-stöd och det görs i tätt samarbete med verksamheten framhåller Martin Forstadius.

– Det finns väldigt mycket idéer och vi tvingas prioritera vilka vi ska utveckla, säger han.

Läs också:
Mätvärden direkt i mobilen sparar tusentals timmar för vården
Nu ska drönare bli en del av Polisens vardag – stor upphandling på gång