Även om tecknen på en nedgång i den globala ekonomin blir allt fler, fortsätter investeringarna i molnet att öka precis som vanligt.

Den globala försäljningen av molninfrastruktur växte med 38 procent till 26,3 miljarder dollar under andra kvartalet, enligt analysföretaget Canalys. Företagets chefsanalytiker Alastair Edwards säger att ”slaget om molnmigreringar mellan de stora leverantörerna kommer att intensifieras under 2019” och att företagens partner spelar en allt viktigare roll i det här.

– Molnleverantörernas kanalstrategier blir allt viktigare för att vinna taktiska fördelar och tillväxt, särskilt då allt fler kunder väljer multicloud-lösningar.

Microsoft har pekat ut Azure-migreringar som en av sina viktigaste strategiska prioriteringar i sitt partnerarbete, och de har släppt ett antal nya funktioner med fokus på paketerade tjänster för partner.

AWS försöker å sin sida rekrytera nya partner världen över genom att erbjuda systemintegratörer och konsulter verktyg för att konvertera arbetsflöden i Windows till AWS moln.

Google Cloud lanserade nu i juli ett nytt partnerprogram och har påbörjat en rekryteringskampanj för att knyta till sig nya partner. På så sätt ska Google Cloud Platform ta fart hos storföretagen. Deras partnerprogram riktar sig mot sex vertikaler: Finans, offentlig sektor, detaljhandel, hälso- och sjukvård, tillverkningsindustri samt media och underhållning.

Innovation, organisation och ledarskap – vad behöver du göra idag för att vara relevant imorgon? Det får du veta på CIO Governance den 12 september – boka plats här

Turerna i somras, då Microsoft från början meddelade att de skulle dra in viktiga partnerförmåner för att sedan göra en kovändning och behålla dem, visar att Microsoft med sin jättelika partnerstyrka utmanas från flera håll nu, menar Alastair Edwards.

– Microsoft har ju ledartröjan i molnkanalen, och de backas upp av sitt etablerade program för molnlösningar. Men misstag som de gjort nyligen, som de planerade förändringarna avseende partnerfördelar och som de tvingades dra tillbaka, visar vilka utmaningar Microsoft står inför när det gäller balansen mellan tillväxt och ökade kostnader för att serva sina partners.

– Molnkonkurrenter som inte tyngs av licensstrukturer har en möjlighet att utnyttja de här svårigheterna i deras partnerjakt.

Samtidigt får IBM möjlighet att vinna ny mark på molnmarknaden efter att förvärvet av Red Hat gick igenom i juli, tror Alastair Edwards. IBM väntas få större relevans, dels som en följd av det här förvärvet men också då både partners och kunder i allt högre grad letar efter hybridlösningar.

Företagen vänder sig systemintegratörer och konsulter för att få hjälp med att hitta rätt molnlösning för olika arbetsflöden, för hantering och säkerhet av komplexa molnmiljöer, samt för att efterleva regulatoriska krav.

Utan rejäla partnersatsningar kommer leverantörerna inte att kunna upprätthålla nuvarande snabba tillväxtsiffror.

AWS dominerar fortfarande den globala molnmarknaden med en marknadsandel på 31,5 procent. Under andra kvartalet hade AWS en tillväxt på 36 procent och en omsättning på 8,3 miljarder.

Microsoft Azure är näst störst med en marknadsandel på 18,1 procent. Azure växer mycket snabbt – och ökade med 64 procent andra kvartalet jämfört med året före.

Google Cloud är trea med en andel på 9,5 procent, enligt Canalys.

Läs mer: It-jättar övertygar i svag rapportflod – men det är den här veckan det gäller