Vismas satsning på att möta en ökad efterfrågan på verktyg inom beslutsstöd och kompetens för att analysera stora mängder data resulterade i ett förvärv av norska Bwise 2016 och svenska Optivasys 2017. Nu slår man ihop de två verksamheterna och det nya bolaget kommer att verka under namnet Visma Bwise.

– Sammanslagningen skapar synergier som kommer både nya och existerande kunder till godo. Vi vill kunna erbjuda ett bredare sortiment av produkter och tjänster inom business intelligence och vi vill kunna dela kompetens och resurser mellan de bägge bolagen i ännu högre grad, säger Carsten Boje Møller, divisionschef för Visma Custom Solutions.

Kristin Nyberg, vd på Visma Bwise, kommer att fortsätta som ansvarig chef i Norge och får nu dessutom samma roll i Sverige. Totalt kommer det nya bolaget att bestå av närmare 100 beslutsstödsexperter.

Läs också: Visma om totaldominansen i Sverige: ”vi investerar väldigt mycket lokalt”