– Sveriges domstolar har inte tidigare jobbat med e-tjänster men nu är det dags, säger Lena Nilsson som är it-direktör på Domstolsverket.

För något år sedan drog arbetet med att bygga en plattform för e-tjänster med signerings- och inloggningsfunktion igång och nu börjar de första tjänsterna lanseras från en ny webbplats som snart lanseras.

I september är det dags för en pilot av den första e-tjänsten som är till för att par som vill skiljas – och är överens – digitalt ska kunna ansöka om det.

Längre fram i år kommer en tjänst där det går att beställa domar digitalt.

– Det går ju att beställa domar redan i dag men vi vill göra den tjänsten tillgänglig på ett enhetligt sätt.

När det talats om att lägga ut domar direkt på nätet brukar etiska aspekter lyftas fram – faran i att personer som nämns i domen utan att vara dömda råkar illa ut exempelvis. Är det här en medelväg?

Innovation, organisation och ledarskap – vad behöver du göra idag för att vara relevant imorgon? Det får du veta på CIO Governance den 12 september – boka plats här

– Man kan väl säga att vi försöker parera mellan vad som är lämpligt och samtidigt se till att vi är tillgängliga, säger Lena Nilsson.

På den nya plattformen finns också en tjänst som redan är igång men som inte är en regelrätt e-tjänst – digital delgivning.

– Där har det varit en betydande pappershantering och det här gör det också enklare för den som tar emot delgivningarna.

I arbetet med e-tjänster har det varit viktigt för Domstolsverket att framför allt satsa på de som kan realiseras inom en rimlig tid framhåller Lena Nilsson.

– Det finns ju också mer komplexa tjänster man kan tänka sig som kanske kräver lagändringar. Men it-utveckling kostar pengar så vi har haft ingången att satsa på sådant som är möjligt att leverera, säger hon.

– Vi vill framför allt bidra till att bli mer tillgängliga för medborgarna – öka kommunikationen och ha en hög service.

Och det är mer på gång när det gäller digitaliseringen av rättsprocessen vid sidan av Domstolsverkets satsning på e-tjänster. I dagarna skickade regeringen ut en promemoria med förslag på lagändringar för att digitalisera domstolsprocessen på remiss.

Där föreslås bland annat att stämningsansökan i tvistemål och andra ansökningar enligt rättegångsbalken ska kunna göras digitalt, att domstolsärenden ska kunna inledas digitalt med exempelvis e-post och att det ska införas enhetliga och teknikneutrala regler om bekräftelse av handlingar och när de kommit in. Man vill också att onödiga krav på att en part måste ha papperskopior slopas.

– Ja, vi följer det spänt. Vi behöver få till lagändringar för att kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter fullt ut, säger Lena Nilsson.

Läs också:
Offentliga e-tjänster för företagare håller inte måttet
Ska företag behöva deklarera? Skatteverket lägger om sin e-tjänststrategi