Artificiell intelligens och bildanalys används inom allt fler områden. En svensk innovation som bokstavligt talat har renderat en hel del surr i olika stora globala innovationstävlingar är appen Beescanning, som används för att bekämpa elaka parasiter som tar över och på sikt dödar bisamhällen.

För Björn Lagerman, grundare av Beescanning, och biodlare sedan 1972, har den nya tekniken inneburit en hel del nya sätt att arbeta med sina surrande samhällen.

– Jag upptäckte parasiten första gången 2005. Man kan se den om man undersöker botten på varje kupa. Jag jobbar som lärare och ett tag lät jag elever jobba med att hitta parasiterna för en krona per parasit men jag fick snabbt sänka det priset, säger han.

Innovation, organisation och ledarskap – vad behöver du göra idag för att vara relevant imorgon? Det får du veta på CIO Governance den 12 september – boka plats här

Parasiten heter varroa-kvalster, eller som han konstaterar så är det latinska namnet varroa destructor mer talande för vad det handlar om. Den kommer ursprungligen från Sydostasien men har idag spridit sig över i princip hela världen och vållar problem för de flesta biodlare.

– Om man inte gör något alls så dör bisamhället på två år. De flesta bin har inget försvar mot parasiten. Så en viktig aspekt av vår app är att försöka hitta bin som kan bekämpa det eftersom det inte är hållbart i längden att använda kemikalier.

Att det till slut blev en app var något som växte fram i takt med att tekniken utvecklats.

– 2016 började jag fotografera ramar. På stillbilder kunde jag se saker jag inte kunde se på levande bin. Det gick att se parasiten, men det tog ungefär 10–15 minuter per bild, så jag började fundera på om det gick att göra på något bättre sätt. 2016 hade inte bildanalys och AI utvecklats tillräckligt bra, utan det var först 2017 som bildanalysverktygen blivit så starka, säger han.

bi

Det är bara ett par pixlar i bilden som avslöjar om det fanns en parasit eller inte, men Björn Lagerman konstaterar att man även behövde jämföra det man såg på bilden med hur det faktiskt såg ut i verkligheten. Och det handlade om kostsamma studier, inte minst mätt i valutan bi.

– Jag gjorde en pilotstudie 2016 där jag jämförde för att se ett mönster i hur många man såg i bild och hur många som finns. Genom att skaka bina i alkohol kan man se hur många parasiter som finns. Det dör ungefär 300 bin varje gång, så det är väldigt viktigt att se till att inte drottningen är med.

Och utifrån de resultat man fått och med bättre bildanalysverktyg var det dags att ta nästa steg. Och Björn Lagerman gläds åt det intresse som fanns för projektet.

– Vi drog igång en grupp och fick även med folk som inte vet något om bin, men som är teknikentusiaster som gärna ville hjälpa till för att göra en bra insats. Man kan väl säga att hitech möter lowtech. Det är inte alla som vet hur viktiga våra bin är. Men vi ligger nog väldigt rätt i tiden för medvetandet om att våra bin har det svårt och hur viktigt det är med pollineringen har blivit större. I många länder förlorar man 15 procent av bina varje år. Och i USA förloras 40 procent varje år. Det kan bero på ensidiga grödor, bekämpningsmedel eller parasiter som sprider virus. Och speciellt om alla de sakerna sammanfaller blir det för mycket.

Hur ska då appen kunna hjälpa biodlarna? Nyckeln är som sagt att hitta parasiten i tid och där kan tekniken vara till stor hjälp. Björn Lagerman berättar att parasiterna förökar sig på bins yngel, så det är där man måste upptäcka dem i så tidigt stadium som möjligt.

– Med vår app kan man ta bilder från yngelramarna och då får du besked på ungefär 30 sekunder. Man trycker på analysera i appen, så skickas det till vår server som ritar ut var parasiterna finns och så kommer appen med förslag på åtgärder på vad som kan göras

Det finns olika behandlingar som rekommenderas men allra helst vill de flesta biodlare undvika kemikalier. Oftast försöker man cirkulera mellan olika bekämpningsmetoder men eftersom alla preparat som används på något sätt har negativa effekter på bina så gör det att det är extra viktigt att upptäcka problemen i tid. Och målet är som sagt att på sikt hitta de bin som är bäst på att stå emot parasiten.

– Helst vill man inte bekämpa utan vi måste hitta bin som är motståndskraftiga och kan klara sig. Med all information om bina vi får in kommer vi så småningom att hitta rätt. Vi samlar bilder från hela världen. Idag har vi ungefär 20 000 bilder och i databasen kan vi se hur det ser ut i olika delar av världen. Det blir bättre och bättre ju mer information vi kan få in och vi kan även hitta nya funktioner och se hur olika samhällen korrelerar med olika saker som kost, vilket landskap det är och vilka bekämpningsmedel som används, säger Björn Lagerman.

Det kostar ungefär tio kronor att analysera ett samhälle i appen och utvecklingen surrar som sagt på bra. Idag har appen ungefär 4 000 användare och man räknar med att det tillkommer i snitt tio nya varje dygn. Och företaget fortsätter också att utvecklas.

bi
Varroa-kvalster på två bin.

Idag är det ungefär 20 personer som är involverade i företaget Freebee Holding, som är bolaget bakom appen. Själva apputvecklingen sker i Indien och AI-arbetet sker i samarbete med Örebro Universitet, Cornell University, KTH och Sveriges Lantbruksuniversitet i Ultuna. Och intresset har som sagt varit stort på många håll.

– Vi har fått stor hjälp och mycket uppmärksamhet över hela världen. Vi har fått tolv olika utmärkelser i olika innovationsprogram. Till exempel har spinoff.com hittat oss och tagit ut oss som topp 100 av de 5 000 största innovationerna i världen. Det är fantastiskt att bli utvald i en sådan konkurrens. Men än så länge har vi inte behövt ta in externt kapital utan vi har full finansering till 2021 från Europeiska Innovationsprogrammet, EIP, via Jordbruksverket och från Vinnova samt Örebros inkubator Inkubera.

Man är också med och tävlar i Postkodlotteriet Green Challenge, som är ett av världens största program för hållbar innovation. Beescanning har nominerats till topp 25 av 1167 projekt från hela världen.

– Om vi vinner där får vi stora resurser i form av ett nätverk och 500 000 euro. Vår ambition är att starta ett kunskapscenter för bin och artificiell intelligens. Det kan få stor internationell betydelse. Jag tror och hoppas att vi kommer förverkliga det målet oavsett om vi vinner eller inte. Det vi vill göra är att förbättra hur vi jobbar med AI ytterligare och då inte bara med stillbilder. Vi har till exempel precis fått resultaten av de första analyserna av video och då kan vi se nya saker som vi inte kunnat se tidigare, säger Björn Lagerman.

Läs också: Det här är AI och så funkar det