Under hösten 2018 gick ett antal konsumentorganisationer i EU ut och kritiserade hur Google samlar in Androidanvändares platsdata genom de inbyggda funktionerna ”platshistorik” och ”webb- och appaktivitet”.

Det här bryter mot GDPR genom att Google ser till att funktionerna är aktiverade men samtidigt inte informerat tillräckligt tydligt om vad de faktiskt innebär anser organisationerna i Sverige, Norge, Nederländerna, Polen, Tjeckien, Grekland och Slovenien.

Efter att organisationen Sveriges Konsumenter lämnat in klagomål påbörjade Datainspektionen en tillsyn i januari i år.

Men nu lämnar Datainspektionen ifrån sig granskningen till den irländska dataskyddsmyndigheten.

Beslutet beror på att Google sedan tillsynen påbörjades har meddelat att deras huvudsakliga verksamhetsställe är Irland – när tillsynen påbörjades hade inte något sådant ställe pekats ut.

I GDPR framgår inte vad som gäller i en sådan situation. För att lösa det har den Europeiska dataskyddsstyrelsen EDPB nu gjort ett vägledande yttrande där man säger att om ett bolag flyttar eller inrättar ett huvudsakligt verksamhetsställe innan ett ärende slutförts så ska ärende flyttas till den tillsynsmyndighet som har ansvaret där. Det enda som inte påverkas är tillsynsärenden mot Google kring rätten att bli glömd.

Läs också:
Datainspektionen granskar hur Google samlar in platsdata
Google ger svar i granskning om insamlade platsdata – men kritiker inte nöjda