De första 5g-projekten har kommit igång, och nu växer den här marknaden rejält.

Kraftiga ökningar i 5g-infrastruktur är att vänta de närmaste åren, konstaterar analysföretaget Gartner i en ny rapport.

I år landar investeringarna globalt på 2,2 miljarder dollar (vilket är klart mer än fjolårets 613 miljoner).

2020 tros investeringarna i 5g uppgå till 4,2 miljarder dollar och året därefter klättra ytterligare, till 6,8 miljarder.

Sylvian Fabre, analytiker på Gartner, konstaterar att flera 5g-tjänster lanseras i många storstäder under 2019 och 2020. I länder som USA, Sydkorea, Schweiz, Finland och Storbritannien har det redan dragit igång. Bland annat Kanada, Frankrike, Tyskland, Hong Kong, Spanien och Sverige kommer att accelerera sina utrullningar under 2020.

Leverantörer av utrustning ser privata nätverk för industriella användare som ett marknadssegment med stor potential, konstaterar Fabre.

– Det är fortfarande tidiga dagar för privata 5g-nät, men leverantörer, tillsynsmyndigheter och standardorgan är väl förberedda, säger han.

Läs mer:
Sveriges första 5g-nät invigt: ”det här är nationell kritisk infrastruktur”
Nu har EU tagit första steget för att säkra 5g-näten