It-jätten Google har infört nya riktlinjer för anställda, som ska begränsa diskussioner om politik och andra ämnen som inte är arbetsrelaterade på företagets interna meddelandeplattformar. Det här är ett stort skifte för detta företag som tidigare stoltserat med att ha högt i tak och en öppen debatt. Det skriver Wall Street Journal.

Google uppger i ett publikt meddelande att anställda bör undvika att lägga tid på heta diskussionsämnen som inte är relaterade till deras jobb. Google uppger också att de ska utse anställda som ska moderera företagets interna anslagstavlor, som är kända för att rymma häftiga diskussioner – och de erkänner också att det spårat ur vid en del tillfällen.

”Detta efter ett år då tonen blivit mer ohövlig på våra interna plattformar, och vi har hört att anställda vill ha tydligare regler om vad som är okej att säga och vad som inte är det”, uppger en talesperson för Google.

Wall Street Journal skriver att företagets interna digitala anslagstavlor rymmer tusentals diskussionsgrupper, allt från sociala frågor till sport. Den senaste tiden har dock debatterna slagit in en kil mellan anställda med olika åsikter, och även mellan ledningen och en i ökande grad aktivistisk personalstyrka.

Till exempel gick tusentals anställda ut förra året och protesterade mot att företagets skulle ha skyddat chefer efter anklagelser om sexuella trakasserier och dessutom betala stora pengar till dem. Det har också förekommit protester mot en del av Googles affärer med försvarsdepartementet.

De nya riktlinjerna förbjuder inte politiska diskussioner på jobbet men de avkräver chefer att rapportera diskussioner som blir störande för arbetet.

Google uppger också att de senare i år ska lansera ett verktyg så att anställda ska kunna flagga innehåll i interna diskussioner som inte överensstämmer med de nya riktlinjerna.

”Att dela information och idéer med kollegor hjälper till att bygga samhörighet, men att störa arbetsdagen genom att ha rasande debatter om politik eller den senaste nyhetshändelsen gör det inte”, skriver Google i de nya riktlinjerna.

”Vårt primära ansvar är att göra jobbet vi anställts för att göra, inte att lägga arbetstid på debatter i icke-arbetsrelaterade ämnen”.

Läs mer: Googleanställda vill inte leverera molntjänster till USA:s gränskontroll