För två år sedan klubbades en EU-förordning igenom som innebär att alla berörda myndigheter och operatörer i medlemsländerna måste tillhandahålla metadata i en nationell åtkomstpunkt som är öppen för alla.

Totalt har EU pekat ut 49 datakategorier som ska göras tillgängliga. Förutom data kring kollektivtrafiken ska även Trafikverket och andra aktörer bidra med information kring vägtrafiken, och uppgifter om sådant som var det finns lånecyklar, laddningsstationer för elbilar och hyrbilsstationer ska öppnas upp. Hela projektet är planerat att vara klart 2022.

Tanken är att både offentliga aktörer och tredjepartsaktörer ska kunna bygga nya innovativa tjänster byggda på dessa data.

Än är det en bit kvar innan alla 49 kategorier finns på plats, men den första fasen som innebär att delar av kollektivtrafikens data ska samlas ska gå i mål vid årsskiftet. Det handlar inte bara om tidtabeller utan bland annat också om detaljerade data ner på nivån till vid vilken stolpe på en hållplats som en viss buss avgår.

Innovation, organisation och ledarskap – vad behöver du göra idag för att vara relevant imorgon? Det får du veta på CIO Governance den 12 september – boka plats här

Men riktigt ända fram kommer man inte att nå bedömer Håkan Östlund, produktägare för data på Samtrafiken – kollektivtrafikaktörernas samägda bolag för gemensamt utvecklade it-tjänster, som driver arbetet.

– Vi på Samtrafiken har bara mindre utveckling kvar att göra men är i övrigt redo att ta emot data. Därefter är det klart för de som inte redan levererar att börja skicka data till oss, säger han.

Och de stora offentliga kollektivtrafikaktörerna är på banan.

Håkan Östlund
Håkan Östlund.

– Ungefär hälften av alla offentliga kollektivtrafikaktörer är inne nu och om man ser på antalet resor som görs med de aktörer som är inne så handlar det om ungefär 90 procent av samtliga kollektivtrafikresor. Men vissa av de mindre aktörerna kan få problem att hinna – de har mindre resurser men måste ändå göra samma jobb.

På vägen har projektet identifierat vissa hinder.

– Vi hade från början ambitionen att alla skulle göra rätt i källan så att allt som kom in till oss var harmoniserat och klart. Det har inte lyckat utan det krävs olika typer av konverteringslösningar eller adaptrar för att kunna aggregera data. Men på lång sikt ska vi lösa det.

Det finns också intresse från de stora drakarna såsom Google och Apple – de har allt oftare börjat dyka upp vid konferenser och dragningar kring öppna trafikdata konstaterar Håkan Östlund. Apples kartdata baseras bland annat på de nya data som nu tas in av Samtrafiken.

Redan i dag har Samtrafiken lagt ut de data som kommit in i beta-api:er. Och intresset är stort – Håkan Östlund bedömer flera tiotal aktörer är inne och testar vad man kan göra.

– Än så länge finns ingen ny fullvärdig tjänst mot marknaden vad jag känner till.

När kommer gemene man att märka av att det dyker upp nya tjänster baserade på de data ni samlat in och nu erbjuder aktörerna?

– Min bedömning är att det kommer att ske under våren.

Läs också:
Från lånecyklar till busstidtabeller – nu öppnas all trafikdata upp
Framtiden är självkörande – men hur ska alla bilar få plats?