Enligt Glesys är det stor efterfrågan på molntjänster och hållbar it-drift som ligger bakom expansionen, som beskrivs som bolagets största satsning hittills. Det nya datacentret ska enligt planen vara klart under andra kvartalet 2020.

Hållbarhet har varit en viktig del för Glesys, där den nya anläggningen är dimensionerad för att förse över 1 000 villor med värme genom Falkenberg Energis fjärrvärmenät. Värmeeffekten uppgår till 3 MW, vilket är fyra gånger mer än den satsning som tidigare gjorts i Glesys datacenter i Stockholm, och motsvarar upp till 25 procent av Falkenbergs totala fjärrvärmeproduktion.

– Miljö och hållbarhet har varit en viktig utgångspunkt i byggprojektet. Som en stor aktör i branschen kan vi faktiskt göra skillnad. Datacentret kommer att drivas med 100 procent förnyelsebar energi och vi gör investeringar för att återvinna överskottsvärmen från datacentret, säger Glesys vd Glenn Johansson, som också ser kommunens geografiska placering som en fördel.

– Rent geografiskt är Falkenberg optimalt för den här typen av satsningar. De infrastrukturella förbindelserna är goda, både när det gäller it-infrastruktur och med E6 och Västkustbanan i nära förbindelse till datacentret.

Bo-Anders Antonsson, vd på Falkenberg Energi är också nöjd över att jobba ihop med it-bolaget.

– Att vi har möjlighet att samarbeta och innovera tillsammans med Glesys är betydelsefullt inte bara för oss utan för hela kommunen, säger han.

I det nya datacentret kommer Glesys att erbjuda samtliga sina tjänster, inte minst colocation som lyfts som en av de viktigaste. Den nya anläggningen blir en del av bolagets nätinfrastruktur i norra Europa, med direktaccess mellan några av Nordens största städer samt Amsterdam, Frankfurt och London.

– Allt fler företag inser att de inte har egen kapacitet för att hantera verksamhetskritisk it-drift. Med vår satsning har vi ännu större möjligheter att hjälpa stora företag med säker och klimatsmart datalagring på svensk mark, säger Glenn Johansson.

Läs också:
Glesys handlar vidare – Västra Götaland nästa
Smarta datacenter en mångmiljardmarknad – och där finns svenska ABB