Sedan den nya kollektivtrafiklagen kom på plats för sju år sedan har idén om att förenkla för resenärerna stått i centrum. En del i det är att underlätta att köpa biljetter var som helst i Sverige och branschen har också arbetat med att ta fram gemensamma standarder.

Men nu ökar regeringen pressen på att få fram ett gemensamt biljettsystem för lokal, regional, nationell – och på sikt internationell – kollektivtrafik. Nyligen tillsattes en utredning med uppdrag att bland annat analysera behov och hinder som är kopplade till att köpa biljetter till kollektivtrafik i hela Sverige och att kartlägga vilket arbete som redan pågår när det gäller biljetter i den svenska kollektivtrafiken. Även tekniska och marknadsmässiga hinder för att skapa ett konkurrensneutralt nationellt biljettsystem ska identifieras.

– Staten vill att vi nu ska gå från ord till handling. Frågan är inte om – utan hur – det ska införas, säger utredaren Gerhard Wennerström, till vardags vd för Samtrafiken som är kollektivtrafikaktörernas samägda bolag för gemensam tjänsteutveckling.

Innovation, organisation och ledarskap – vad behöver du göra idag för att vara relevant imorgon? Det får du veta på CIO Governance den 12 september – boka plats här

Utredningen ska enligt direktivet vara klar 30 april nästa år och systemet ska finnas på plats den 1 januari 2022.

– Jag ser framför mig att det ska fungera så att den som en gång blivit kund till kollektivtrafiken ska vara det i all kollektivtrafik. Hur man ska betala ska konsumenten själv kunna välja men utmaningen är att känna igen resenären i alla system.

Det betyder inte att resorna kostar lika mycket överallt – prissättningen råder regioner och andra aktörer över själva.

I utredningens uppdrag ligger inte att föreslå en specifik teknisk lösning – däremot så behöver alla kollektivtrafikaktörer se till att anpassa sina it-system för att det hela ska fungera och det kan självklart betyda olika mycket arbete och kostnader.

Gerhard Wennerström
Gerhard Wennerström.

I ett första läge tänker Gerhard Wennerström sig inte att det handlar om att skapa ett gemensamt övergripande gränssnitt där alla biljetter finns att köpa.

– I direktivet står det att det ska vara lätt att köpa biljetter från sin ordinarie tjänst – det tolkar jag så att om jag är SL-kund så ska jag enkelt kunna köpa resten av utbudet i Sverige från deras plattform.

Så om man har en SL-app och är i Malmö kan man använda den för att köpa biljetter till Skånetrafiken?

– Ja, precis så.

Totalt sett är det få som reser kollektivtrafik i andra delar av landet än just där man bor. Och Gerhard Wennerström är tydlig med att det inte är det som det i grunden handlar om.

– Den huvudsakliga gruppen som ska attraheras är de som sitter i den privata bilen och inte alls reser med kollektivtrafik. De som har en bild av att kollektivtrafik är krångligt.

Och det är den också jämfört med bilåkande konstaterar han.

– I en bil behöver du bara sätta dig och så tar det tio sekunder så vet du hur du ska köra iväg. I kollektivtrafiken så måste du börja om från början med nytt system, nytt betalkort... så är det inte i bilvärlden.

Som CS skrivit om tidigare så pågår just nu ett stort EU-projekt för att samla trafikdata. Men i det projektet finns inte biljettdata med.

– Nej, det är inte en del av EU-förordningen. Där handlar det om realtidsdata.

Biljettsystemet är inte bara tänkt att omfatta offentliga aktörer utan också privata. Däremot så kräver exempelvis SJ-biljetter fortfarande ett bokningssystem där de sedan kan kombineras med andra biljetter förklarar Gerhard Wennerström.

– På SJ bokar man en specifik resa och en specifik plats. Det är som att ta varor från hyllor tills de tar slut. Men ett biljettsystem har ett oändligt lager – SL:s enkelbiljetter tar inte slut. Däremot så bör ett biljettsystem absolut kunna kommunicera med ett bokningssystem så att konsumenterna upplever att de får tillgång till det.

I ett första steg så handlar det om att skapa ett sömlöst biljettsystem för Sverige.

– Men vi börjar titta på hur det skulle se ut i Norden också, säger Gerhard Wennerström.

Läs också:
Svensk kollektivtrafikdata samlas – används redan i Apples karttjänst
Från lånecyklar till busstidtabeller – nu öppnas all trafikdata upp