Sveriges kärlek till datacenter och it-jättarnas kärlek till Sveriges stabilitet låter som en alldeles strålande förutsättning för att bygga nytt. Och i förra veckan meddelade Microsoft ännu en kommande satsning på svensk mark, i skånska Staffanstorp. Men det kommer att vara en satsning som är kantad med utmaningar.

Vi har tidigare skrivit om att det svenska elnätet inte tål hur mycket utbyggnad som helst, och Svenska kraftnät pekade då också ut just södra Sverige som den region som kommer att få det svettigast. Norr om Dalälven ser det betydligt bättre ut, medan södra Sverige, och inte minst runt storstäderna, är de områden som anses få det tufft de kommande åren.

Och kapacitetsfrågan ställdes på sin spets i juni då Pågen basunerade ut att man skrotar sina planer på att utöka sin verksamhet i Malmö genom att producera 35 000 ton mer bröd. Detta efter att man i kontakt med sin elleverantör Eon fått svaret att elbolaget inte kunde garantera Pågen den extra ström bolaget behöver.

– Strömbrist är något man hör talas om i u-länder. Det är inget som ska hindra ett företag från att expandera i ett i-land, kommenterade Pågens vd Anders Carlsson Jerndal saken till Svenska Dagbladet.

microsoft
Foto: Linus JacobsonHär bygger Microsoft ett nytt datacenter i Staffanstorp.

När Microsoft då planerar en så elintensiv verksamhet som ett datacenter bara någon dryg mil från Malmö blir man ju nyfiken på hur man tänkt lösa den situationen. Det vi vet är att Microsoft säger att man har ett nära samarbete med Eon, och Eon uppger att de har en dialog med Microsoft. De båda kommenterar saken på följande sätt:

– Det har pågått en dialog med Eon under en lång tid. Den information jag har fått är att vi jobbar med dem lokalt men även med regionala energiaktörer och att vår närvaro inte kommer att påverka det övriga samhället, säger Andreas Wingren, pr- och kommunikationschef på Microsoft.

– Vi har fått en förfrågan från Microsoft och har en pågående dialog. Vi utreder möjligheten med att tillgodose det de efterfrågar, säger Ivan Loftrup-Ericson, presschef på Eon och svarar så här på hur man ser på situationen i Skåne och den kapacitetsbrist som finns där.

– Vi jobbar för alla kunder och att kunna tillgodose deras förfrågan. Jag kan inte uttala mig om enstaka kunder. Det pågår samtal och vår ambition är självfallet att förse de kunder som efterfrågar det den kapacitet de önskar.

Någon exakt tidpunkt för när Microsofts nybygge ska vara klart är inte satt, så hur stor påverkan den nuvarande kapacitetsbristen kommer att få återstår att se.

– Vi har inte kommunicerat någon tidsplan, men förberedande arbete på området är påbörjat och byggandet kommer påbörjas inom kommande månader. Arbetet med att få ett datacenter på plats sker i flera steg. Efter konstruktion ska byggnaden förses med rätt utrustning, montering och anslutning av rack och servrar, samt installation och konfigurering av mjukvara. Varje steg är beroende av ett flertal faktorer som styr hur lång tid de tar, därför delar vi inte en övergripande tidsplan i nuläget, säger Andreas Wingren.

Och det kanske är tur. För oavsett tidsplanen så finns det en hel del som behöver göras för att bemöta kapacitetsbristen.

Niclas Damsgaard, chefsstrateg för elmarknad och systemutveckling på Svenska Kraftnät, säger att Eon i det aktuella fallet med Microsoft får komma in med en begäran om vad de behöver för sina kunder.

– Regionnätbolaget har ett abonnemang hos oss och behöver de utöka sitt abonnemang får de komma med en förfrågan om det, säger han.

Och det har Eon gjort. För 2016/2017 lämnade bolaget in en förfrågan om en ganska kraftig kapacitetsökning, från strax under 700 MW till ungefär 1 000 MW.

– Vi har vidtagit en del åtgärder för att möta en del av det behovet, men vi kan inte möta hela det kapacitetsbehov som de bett om. Vi behöver göra ett antal ledningsförstärkningar innan vi kan ge mer kapacitet. Sedan är det upp till Eon att hantera sina kunder.

De ledningsförstärkningar han pratar om handlar primärt om två ledningar in till Malmöområdet som måste förstärkas.

Så det beror det inte på att man har stängt Barsebäck?

– Grovt sett skulle vi haft ungefär samma utmaningar om Barsebäck varit i drift, säger Niclas Damsgaard som däremot lyfter fram det numera nedlagda gaseldade kraftverket Öresundsverket som en viktig detalj i sammanhanget.

– En stor del var nedläggningen av Öresundsverket där man har haft en lokal produktion som förstärker. Det är nog den enskilt största posten här, att de har fått uttag utifrån lokal produktion in i området, men när det försvinner behöver de få ut mer från stamnätet.

När det gäller Eons förfrågan om en önskad kapacitetshöjning har Svenska Kraftnät hittills kunna bemöta en del av den. För Malmö/Trelleborg gick det att höja med 100 MW omgående under 2018, och sedan går det att höja med ytterligare 300 MW men för det krävs alltså att det vidtas vissa åtgärder. Under 2019 uppger Svenska Kraftnät att man kommit upp i ungefär 750 MW av den önskade kapaciteten på 1 000 MW.

För att kunna klara resten krävs det alltså att man gör ledningsförstärkningar, och de är planerade men det kommer att ske i etapper under 2024 till 2028.

Exakt hur den nuvarande situationen påverkar Microsoft är svårt för Svenska Kraftnät att kommentera.

– Vi vet inte hur stort det är och vilken kapacitet de vill ha. Det är Eon som vet vad de har plats för. Vi har haft kontakt med Microsoft inför etableringen i Gästrikland och det är tydligt att man har god kunskap inom området, säger Niclas Damsgaard.

Läs också: 
Datacenterboomen sätter press på det svenska elnätet
Här är skattenotan för statens kärlek till datacenter