Det meddelar energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman i ett pressmeddelande på torsdagseftermiddagen.

Anders Ygeman nämner inga företag vid namn, men förslaget kommer i kölvattnet av diskussionen huruvida utrustning från kinesiska leverantörer som Huawei kan användas för att spionera åt den kinesiska staten.

– Med den nya lagen blir det möjligt att utesluta komponenter, leverantörer eller operatörer, om de kan antas utgöra en fara för Sveriges säkerhet, säger Anders Ygeman.

I pressmeddelandet står vidare att ”utvecklingen av digital teknik som är beroende av frekvenser måste ske under kontrollerbara former och med hög säkerhetsnivå” och ”även vid utbyggnaden av näten behöver säkerhetsnivån kunna möta dagens och framtidens behov”.

Med det här lagförslaget som nu lämnas in till Lagrådet vill regeringen komma till rätta med eventuella säkerhetsproblem vid utbyggnad av digital infrastruktur som till exempel 5g-nätet.

De sex punkter som ingår i regeringens förslag till Lagrådet är följande:

1. En förutsättning för att få tillstånd beviljat är att det kan antas att radioanvändningen inte kommer att orsaka fara för Sveriges säkerhet.

2. Tillstånd ska kunna förenas med villkor om krav som är av betydelse för Sveriges säkerhet.

3. Det ska vara en förutsättning för att medge en överlåtelse eller uthyrning av tillstånd att radioanvändningen inte kan antas orsaka fara för Sveriges säkerhet och att förvärvaren inte tidigare fått tillståndet återkallat på grund av att denne antagits ha orsakat fara för Sveriges säkerhet.

4. Ett tillstånd ska få återkallas och tillståndsvillkor ändras omedelbart om radioanvändningen kan antas orsaka fara för Sveriges säkerhet.

5. Företag som har tillstånd för radio och tv ska inte omfattas av regleringen.

6. Säkerhetspolisen och Försvarsmakten ska få överklaga beslut som rör punkterna 1–4 till allmän förvaltningsdomstol.

7. Det ska införas sekretessbrytande bestämmelser för att möjliggöra att Post- och telestyrelsen får nödvändigt beslutsunderlag för att fatta beslut enligt punkterna 1–4.

Läs mer:
Tre gick lottlöst ur den stora frekvensauktionen
Regeringen ger PTS i uppdrag att säkra de svenska 5g-näten