Antalet IoT-ändpunkter på företagen växer dramatiskt. Nästa år väntas den installerade basen vara 5,8 miljarder ändpunkter, vilket är en årlig ökning på 21 procent. Detta enligt en ny global rapport från analysföretaget Gartner.

Energibranschen går i bräschen i den här utvecklingen och är den enskilda sektor som använder flest ändpunkter.

Smarta elmätare, både i fastigheter och kommersiellt, gör att användandet av IoT inom energibranschen skjuter i höjden, säger Peter Middleton, analytiker på Gartner.

– Fysisk säkerhet där det byggs intrångsdetektering och inomhusövervakning driver också volym och den branschen är den näst största användaren av IoT-enheter under 2020.

Därefter kommer fordonsindustrin och hälso- och sjukvård.

Om man ser på hur mycket pengar det här är värt så väntas den samlade omsättningen under 2020 ligga på 389 miljarder dollar, och investeringarna är koncentrerade till tre regioner, nämligen Nordamerika, Kina och Västeuropa.

Sett till omsättningen satsas det mest på uppkopplade bilar där IOT-enheter omsätter 72 miljarder dollar under nästa år.

Läs mer: Uppkopplade prylar risk för företag – 90 procent okrypterade