Det krävs gott ledarskap för att få människor att lyfta sig till nya nivåer. Rädsla är en sak som kan stå i vägen enligt Evan Callender som är chef för paketerade tjänster på teknikkonsulten West Monroe.

– Ett stort hinder för att få ett högpresterande it-team är rädsla – det kan vara rädsla för att misslyckas, att ha fel eller orsaka skada.

Men i stället för att huka så bör it-ledare som vill ge sina team energi förbereda sig på att ”misslyckas snabbt, förvänta sig misslyckande och lära sig av det”.

Vår amerikanska systersajt CIO.com har plockat fram sju tips för den som vill lyckas med att boosta sina team.

1. Prioritera lärandet
Framgångsrika team arbetar smart och då är det viktigt att skapa en kultur för ständigt lärande. Eftersom tekniken hela tiden utvecklas så är den viktigaste techkompetensen i dag förmågan att lära sig och utveckla sina färdigheter kontinuerligt.

Kush Saxena, cto på Mastercard, anser att ledare på tekniksidan måste uppmuntra det.

– Det kan handla om att sätta av tid varje vecka så att utvecklarteamen kan friska upp sina teknikkunskaper eller köra ett hackaton för de anställda där de lämnar sitt dagliga arbete och hittar nya sätt att se svårlösta problem, säger han.

Man ska heller inte glömma att mycket lärande sker informellt mellan teamets medlemmar och då kan det vara viktigt att skapa en kultur av mentorskap där de mer kvalificerade lyfter sina kolleger.

2. Frihet under ansvar
Teammedlemmarna måste också tillåtas att använda sin fulla potential och det kräver ofta ett nytt sätt att leda.

I stället för att leda traditionellt – uppifrån och ner – handlar det om ett mer inkluderande och tjänande ledarskap enligt Andrew Palmer som är cio för den amerikanska verksamheten i försäkringsbolaget Liberty Mutual Insurance.

– Vi rekryterar smarta människor och vi har tilltro till att de kan skapa de bästa lösningarna för att leverera kundvärde.

Ett sätt att se om det här lite mjukare ledarskapet får teamen att höja sig är att se hur medarbetarna ser på sitt ansvar och deras önskan att lära sig nya saker.

– Om teammedlemmarna motsätter sig ansvar och ägarskap är det inte troligt att de kommer att prestera på topp, säger Evan Callender.

Om du däremot ser att medlemmarna gärna visar upp vad de kan och kastar sig över nya utmaningar – ja, då vet du att teamet kan ta sig till nästa nivå.

3. Underskatta inte dina medarbetares ”mjuka” kompetens
It-kompetensen är inte allt. Mer mjuka förmågor som kommunikation och det som kallas emotionell intelligens – förmågan att läsa av andras känslor och möta dem – ökar också prestationen.

– Det är viktigt att ha de hårda tekniska förmågorna i ditt team, men ännu viktigare att få fram deras vilja att få fram deras förmåga att sätta kunden först och deras vilja att förstå affären, säger Rich Temple, cio på Deborah Heart and Lung Center.

Fråga dig själv: Går gruppmedlemmarna den där extra kilometern för sina kunder. Visar de entusiasm inför sina uppgifter?

4. Ha koll på – och mät – framstegen
Det finns ingen enskild magisk formel som kan ge en fullständig och tydlig bild över hur personal presterar, men det finns ofta mycket data som kan användas för att mäta hur en grupp och medlemmarna i den presterar: kod, projektmilstolpar och annat. Att hitta sätt att mäta produktivitet möjliggör att urskilja vilka som presterar och vilka som har problem och eventuellt behöver stöttning. Det här är dock resultat som ska användas för att nå förbättring och för att få gruppen att arbeta mer synkroniserat.

5. Uppmuntra en öppen attityd och högt i tak
Jacinta Jimenez som är coach-chef på ledarskapsföretaget Betterup, ger rådet att bygga team som är fokuserade på att skapa en psykologisk trygghet.

– Vi har alla varit på möten och hoppats kunna ge uttryck för en viktig åsikt eller idé men hållit tyst eftersom vi uppfattat det som för känsligt.

Den känslan är i mångt och mycket motsatsen till psykologisk trygghet, fortsätter hon.

– När det finns en gruppkultur som främjar personligt risktagande så underlättar det för nya idéer utrymme att ta form, och människor känner sig sedda och hörda. Det medför i sin tur att potentiella misstag eller risker snabbare kommer upp till ytan.

Det är också viktigt att betrakta gruppmedlemmar som olika individer med olika talanger och svagheter. Därför kan man behöva göra justeringar i processer eller utbildningar för att optimera individerna och på så sätt få ut mer av hela gruppen.

6. Var själv en motiverande kraft
Som ledare: Var entusiastisk och öppen för förändringar, både för gruppen och hela organisationen. Ha möten med gruppen där du visar din vision och lyssna på vad gruppen har för vision och hur de vill att den ska uppnås. Låt gruppen få veta hur värdefull den är för hela organisationen. Om du som ledare är entusiastisk inför dina uppgifter så smittar det av sig på gruppen som du leder.

7. Uppmuntra dina experter att finslipa sina hantverk
Utvecklare, ingenjörer och andra it-proffs är i regel alltid på jakt efter att lära sig mer. De vill arbeta med den senaste tekniken och ständigt förbättra sina färdigheter, oavsett om de bygger något nytt eller jobbar med en äldre applikation. Uppmuntra dem att utnyttja modern molnbaserad teknik. Låt dem experimentera med ny teknik.

Läs mer:
Här är it-jättarna som toppar när studenter väljer önskejobb
Ny på jobbet? Så gör du ett gott första intryck