Digitalisering har stått högt på Icas agenda de senaste åren. För fyra år sedan drog den svenska dagligvarujätten igång e-handel.

Anders Svensson, vd för Ica Sverige konstaterade förra året att digitaliseringen kommer att transformera hela branschen.

– Vi bestämde oss för några år sedan för att den är för oss och inte emot. Sedan dess har vi försökt göra den till vår affär, sa han vid Svensk Handels årsstämma.

Och satsningarna rullar på – i år har Ica deklarerat att it-investeringarna fördubblas och att AI, automation och e-handel står i fokus.

– Det finns möjligheter att förbättra verksamheten i alla delar i värdekedjan med en digital utgångspunkt – som logistik, lagerhantering, butiksdrift, marknadsföring, och leverans ut till slutkund, säger Jan Prokopec som nyligen tillträtt som cdo på Ica.

Han kommer från Schibsted där han bland annat varit vd på Blocket.

– Jag har arbetat med olika typer av digital affärsutveckling och nu ska jag jobba med den digitala strategin för Ica-gruppen som ju inte bara är livsmedel utan också inkluderar Apoteket Hjärtat och bank och försäkring, säger han.

Innovation, organisation och ledarskap – vad behöver du göra idag för att vara relevant imorgon? Det får du veta på CIO Governance den 12 september – boka plats här

Och även om bankverksamhet och dagligvaruhandel skiljer sig åt så är principen ändå att digitaliseringen ska göra det så enkelt som möjligt för kunden.

– Personaliserade erbjudanden och förenklingar är relevant för kunderna oavsett vilken verksamhet det handlar om – även om kundbehoven kan se annorlunda ut i Ica-banken och att det rent praktiskt innebär olika saker.

Med den marknadsledande position som Ica har är förutsättningarna goda att driva på digitaliseringen anser han.

– Vi har goda förutsättningar att skapa nya typer av kundbeteenden och vi driver också e-handelsmarknaden för dagligvaruhandeln.

Just nu ser han inga större hot mot Icas position på marknaden även om det kan dyka upp nya aktörer.

– Det är marknadens natur att det kommer nya konkurrenter. För oss är det naturligt att ständigt vara lyhörda för vad som händer på marknaden.

I stället är det de globala aktörerna – där Amazon ofta pekas ut i e-handelsvärlden – som på sikt kan hota Ica.

– Det har pratats om Amazon så länge att jag tror att de flesta nu är mentalt förberedda för att någonting kommer någon gång. Men det bästa vi kan göra är att fokusera på att hela tiden förbättra vår egen verksamhet och vår egen affär.

Och under tiden som det pratas om att Amazon ska komma så arbetar Ica vidare med digitaliseringen och införandet av en ny e-handelsplattform som ska vara klar om tre år.

– Historiskt har det ju funnits en fördel med att inte vara den första prioriterade marknaden – det gör att man får lite mer tid på sig och också kan se hur konkurrenten agerar på sina huvudmarknader. Det ger också inspiration till produktutveckling och är något vi i Sverige tidigare har haft nytta av, säger Jan Prokopec.

Förutom e-handelssatsningen är automatisering ett viktigt område. Före sommaren behandlades 75 procent av alla fakturor automatiskt – en ökning från 40 procent året innan.

Jan Prokopec pekar också på att AI och maskininlärning blir ett allt vanligare inslag.

– Det använder vi redan i dag för inköp och sortimentsplanering. Det gör att vi bättre kan förutse vad som är på gång och kan planera för kommande behov på ett bättre sätt.

Nästa självklara område för AI är kommunikationen mot kund där det kan användas för att skapa ännu mer personaliserade och träffsäkra erbjudanden enligt Jan Prokopec.

– Ju mer data vi får in i modellerna desto mer träffsäkra blir de också.

Men det finns också områden som inte är riktigt mogna ännu – som röststyrning exempelvis.

– Vi har testat det för att skriva inköpslistor och så men det är fortfarande en omogen teknik. Men den kommer bli relevant.

Just nu testar Ica också robotar ute i några Maxibutiker – det är den lilla humanoida roboten Pepper som är på plats.

– Det är en tidig fas där vi ser hur kunderna och roboten interagerar och vilka förväntningar kunderna har. Det är ju nytt även för handlarna och det är intressant hur de kan se det som ett verktyg.

Hittills har man kunnat notera att barn och äldre är positiva och gärna interagerar med Pepper medan tonåringar och medelålders personer är mer avvaktande.

– Jag tror att robotar på sikt kommer in i flera delar av värdekedjan. Enklare självkörande transporter och servicerobotar är bara några år bort. Jag tror att de kan bli värdefulla verktyg för vår personal, säger Jan Prokopec.

Läs också:
Släpp bottarna loss – så bemästrar Ica sin massiva fakturaflod
De är storföretagens nya X-faktor – men vad gör de egentligen?