MFEX jobbar med global fonddistribution och i bolagets erbjudande ingår fondhandel, volymprovisioner och fondinformation. Bolaget uppger att man sökte efter en partner som genom it-drift- och transformationstjänster kan hjälpa bolaget att växa vidare, och att det skulle vara en leverantör med höga krav på säkerhet och regelefterlevnad.

– Vi har en mycket hög tillväxttakt och behöver en partner som kan hålla ett högt tempo i flera parallella projekt utan att tappa fokus på tillgänglighet och säkerhet, säger Daniel Nordstrand, chef för Infrastructure and Support på MFEX.

Iver konstaterar att bolagets leverans kommer att omfatta såväl applikationsdrift med tillhörande system och infrastruktur som automatiserade testmiljöer, containers och komplexa databaslösningar.

– Avtalet med MFEX visar att vårt erbjudande till kunder inom bank och finans, med fokus på tillgänglighet, säkerhet och innovation, är attraktivt. Vi har ett stort fokus på att vinna ytterligare marknadsandelar inom detta segment och med kunder som MFEX stärks vår kompetens och branschkunskap kontinuerligt, säger Magnus Blom, affärsområdeschef på Iver.

Läs också: 
Iver köper IT Gården – expanderar ivrigt i södra Sverige
Den ivriga jakten är över – här är Candidator DGC:s nya namn