Fram tills nu har det varit fritt fram att använda Windowslicenser för de egna datahallarna eller outsourcade miljöer också i molntjänster som Alibaba, Amazon Web Services, Azure och Google Cloud.

Nu den 1 oktober täpper Microsoft till den luckan och i stället behöver organisationer licensavtalet SPLA (Services Provider License Agreement) för att kunna köra Windows på till exempel en virtuell server i Amazon eller Googles moln. Det här innebär i sin tur att molnleverantören i fråga måste betala Microsoft för rätten att köra deras mjukvara i sitt moln.

”Som det är nu så ger våra outsourcingvillkor möjligheter för on-premise-kunder att använda Microsofts mjukvara i hårdvara som hyrs och hanteras av traditionella outsourcingleverantörer”, uppger Microsoft i ett uttalande som gjordes när de offentliggjorde de här planerna förra månaden.

”Men uppkomsten av dedikerade molntjänster har suddat ut linjen mellan traditionell outsourcing och molntjänster och har lett till att on-premise-licenser används i molntjänster”.

Det är alltså här Microsoft nu drar ett streck: Licenser för de egna datahallarna ska stanna där, inte vandra vidare till molnet.

– Det här handlar om att få fler organisationer att gå till Azure, säger Ove Bristrand, molnexpert och vd för den Microsoft-inriktade systemintegratören Netintegrate. De går ju samtidigt ut med att man kan få rabatter om man i stället använder sig av Microsofts nya program Azure Hybrid Benefit.

– De som framför allt påverkas är större och medelstora organisationer med egen serverdrift som vill använda de här andra molntjänsterna. Ett exempel är myndigheter som vill ha kvar sina data i Sverige.

Kan det här bli dyrare för slutkunderna?

– Om man använder licenserna i mer än tre år, men jag tror inte att det handlar om det primärt utan om att Microsoft vill få företag och myndigheter att välja Azure framför AWS och Google.

Microsoft pekar till och med ut vilka molntjänster det är man avser: Förutom Microsoft (där man då skräddarsytt ett program med rabatter) så handlar det om Alibaba, Amazon (inklusive VM ware Cloud on AWS) och Google.

Microsoft i Sverige vill inte kommentera de här licensförändringarna mer än det uttalandet som gjorts, men reaktionerna från konkurrenterna har varit hårda efter att det här blev känt.

AWS har under en längre tid arbetat för att locka företag att välja deras molnlösning genom att erbjuda verktyg för att konvertera arbetsflöden i Windows till AWS.

Amazons teknikchef Werner Vogels skrev på Twitter: ”Svårt att lita på ett företag som höjer priserna, tar bort fördelar plus begränsar valfriheten”.

Sandy Carter, som är vice vd för Amazon Web Services, skriver i ett långt inlägg på Linkedin att ”det har gått tio år sedan AWS började göra det möjligt för kunder att köra sina Windows-arbetsflöden på AWS – det är längre än vad Azure överhuvudtaget funnits - och enligt en rapport från IDC så hoostar vi nästan två gånger fler Windows Server-instanser i molnet än Microsoft”.

Läs mer:
Molnkriget trappas upp – då hamnar partnerföretagen i guldsits
Revolt i Microsofts partnerled – ”förtroendet är skadat”