I slutet av förra året testade Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå ansiktsigenkänning för närvaroregistrering. Testet varade i tre veckor och både elever och vårdnadshavare lämnade sitt samtycke.

Men efter en tillsyn slog Datainspektionen nyligen fast att försöket brutit mot GDPR och utfärdade en sanktionsavgift på 200 000 kronor. Datainspektionen framhöll i sitt beslut att biometriska uppgifter anses vara känsliga och särskilt skyddsvärda.

Inte heller det faktum att eleverna hade lämnat samtycke till gymnasienämnden räckte – Datainspektionen pekade på att eleverna befinner sig i beroendeställning till nämnden.

Det håller Skellefteå kommun inte med om utan anser att samtycket som eleverna gett är ett frivilligt och otvetydigt godkännande. Därför överklagar kommunen beslutet.

– Både utifrån det sätt som projektet genomförts, där vi känner oss trygga, och det faktum att frågan har nationellt intresse och kan påverka hur skolan kan dra nytta av ny teknik i framtiden tycker vi att det är viktigt att överklaga beslutet, säger Felicia Lundmark (S), gymnasienämndens ordförande i ett pressmeddelande

Kommunen får också stöd av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

– Det blir en möjlighet att fördjupa och förtydliga Datainspektionens analyser och slutsatser. Det ger vägledning och stöd i våra medlemmars pågående och kommande utveckling i en digital tid, säger Jenny Birkestad direktör för avdelningen för digitalisering på SKL, i en kommentar.

Datainspektionens beslut kommer nu att prövas i förvaltningsrätten.

Läs också: 
EU vill reglera ansiktsigenkänning hårdare – för att skydda individer
GDPR-dom: Skola får böta 200 000 efter test med ansiktsigenkänning