Som det redan har spekulerats om kommer Google att genomgå en granskning av hur företaget följer amerikanska konkurrensregler.

Texas statsåklagare Ken Paxton som leder undersökningen säger att den ska fokusera på Googles ”övergripande kontroll av annonsmarknaden och söktrafiken som kan leda till konkurrenshämmande beteende som skadar konsumenterna”. Det skriver nyhetsbyrån Reuters.

Paxton uppgav också att de förväntar sig att undersökningen utvidgas till att också omfatta andra ämnen, som till exempel integritet.

Som tidigare meddelats ska också en separat grupp om åtta delstater undersöka Facebook om huruvida de har äventyrat kundernas data.

Både Facebook och Google har sagt sig vara redo att samarbeta konstruktivt i granskningarna.

Läs mer: Nu sätts Google under lupp även i USA – stor utredning väntar