Nu drar ett nationellt forskningsprogram inom AI och autonoma system igång ute på landets universitet. Det går under namnet WASP-HS och ska ta upp frågor som rör etik, samhälle och beteenden i samband med det stora teknikskifte som samhället står inför i form av artificiell intelligens och autonoma system. Bland annat ska det forskas på hur arbetsmarknaden förändras, vad tekniker för röst- och ansiktsigenkänning innebär och om digitala assistenter kan motverka stressrelaterad ohälsa.

Andra ämnen som tas upp är som händer i handeln när AI allt mer styr konsumenters val och drönare påverkas människors beteenden.

Som en följd av det här har Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse beviljat 96 miljoner kronor till 16 forskningsprojekt fördelade på nio universitet och institutioner. Virginia Dignum, professor vid Umeå universitet, är vetenskaplig ledare för programmet:

– För att säkerställa att artificiell intelligens blir till nytta för hela mänskligheten, måste vi förstå vilka konsekvenserna är för människan och samhället, samtidigt som vi utforskar dess matematiska och tekniska grunder, säger hon.

– De 16 projekt vi nu startar inom WASP-HS kan bidra till att AI och autonoma system ligger i linje med mänskliga värderingar och etiska principer. Det är därför som detta forskningsprogram är oerhört viktigt.

Inom WASP-HS kommer även en omfattande forskarskola att bedrivas med upp till 70 doktorander, minst tio nya forskargrupper, tolv gästprofessorer och ett antal forskningsprojekt.
De projekt om beviljats anslag finns här.

Läs mer:
Nu går det undan – företagen dubblar satsningarna på AI
Branschen om nyinvigda AI-centret: “strategiskt superviktigt”