Inom ramen för Robotlyftet finns det ekonomiskt stöd i form av automationscheckar för att företagen ska kunna ta in extern kompetens på ett kostnadseffektivt sätt. Totalt är det ett fyrtiotal bolag från Övertorneå i norr till Lomma i söder som har valts ut som rekommenderade systemintegratörer.

– Automationschecken är verkligen ett konkret exempel på hur företag snabbt kan ta ett steg till för att öka sin konkurrenskraft. Det unika är att den kan användas till allt från att förbereda en investering till att öka beställarkompetensen till att vidareutbilda personal. Sökande företag kan få upp till 50-75 procent av projektets kostnad eller upp till 150 000 kronor finansierat, säger Ylva Amrén, regionchef på teknikkonsulten Prevas, som är ett av de utvalda bolagen.

Robotlyftets satsning omfattar totalt 100 miljoner kronor fram till och med 2021 och består av flera olika delar. Utöver ekonomiskt stöd till företag finns även utbildningsinsatser och aktiviteter för att bygga nätverk med i planen. Tanken är att ökad kunskap tillsammans med ekonomiskt stöd möjliggör för flera företag att våga göra de nya investeringarna.

På Prevas är robotiserad automation, uppkopplade maskiner med tillståndsövervakning och dataanalys med AI och maskininlärning några av de verktyg som används i kundprojekt idag för att få en effektiv och hållbar produktion.

– Vi tror verkligen på hållbar produktion genom digitalisering. Prevas har arbetat med produktivitet de senaste 35 åren och med fokus på de stora industrierna. Det är så kul att vi nu genom detta samarbete får förmånen att med våra kompetenser hjälpa fler sme-företag, säger Åsa Sandberg, ansvarig för Prevas verksamhet i Eskilstuna.

Läs också: Det nordiska kraftsystemet ska förbättras – här satsas en miljard på it