Artificiell intelligens kommer att breda ut sig i kontorsmiljöerna på många olika sätt under de närmaste åren – då verksamheterna investerar i digitala kontorslösningar. Trenden kommer att eldas på av att de röststyrda personliga assistenter som nu bevisligen blivit en succé i hemmet också börjar göra entré på företagen.

Det här framkom under analysföretaget Gartners konferens om det digitala kontoret i London i veckan, rapporterar vår systersajt Computerworld.

– Vid 2025 kommer den här tekniken att verkligen vara mainstream, även om integritets- och säkerhetsfrågor har begränsat spridningen hittills, säger Matthew Cain, analytiker på Gartner.

Enligt Gartner kommer konsumenters och företags investeringar i smarta högtalare att uppgå till 3,5 miljarder dollar under 2021, och då kommer även 25 procent av de som arbetar med digital teknik på jobbet att ha en egen digital assistent.

– Jag tycker att det enda mysteriet här är: Varför har det tagit så lång tid? Vi kan alla se värdet av de här i våra privata liv – och då pratar jag om Alexa, Siri, Googles assistent och Microsoft som förr eller senare kommer att få ihop delarna i Cortana. Men vi går bara och väntar på röstassistenter på företagen. Det finns ett enormt uppdämt behov.

Cain uppmanade också verksamheter att redan nu börja bygga upp kompetensen runt säkerheten, hanteringen och administrationen av röstassistenterna.

Ett annat sätt som AI väntas förändra arbetslivet på är att AI-verktyg i allt högre grad kommer att användas av chefer i själva beslutsfattandet.

– ”Robotchefer” kommer att vara vanligt 2025. Men det innebär inte nödvändigtvis att alla kommer att rapportera till en algoritm.

I stället, säger Cain, innebär det att AI hjälper till med de mest vardagliga sysslorna en chef har att göra.

– Tänk på vad en chef gör varje dag: Lägger upp scheman, fördelar arbetsuppgifter, granskar prestationer, ger karriärvägledning, hjälper dig att få rätt utbildning, godkänner olika saker och verkställer beslut. Mycket av det kan göras av en AI.

– Din chef ersätts inte av en algoritm, men din chef lär använda många AI-konstruktioner för att förbättra och effektivisera det rutinmässiga arbetet.

Det här innebär att det kommer att finnas mer inbäddad intelligens på arbetsplatsen, då smarta kontorstekniker breder ut sig.

– Fler arbetsplatser väntas ha stora mängder sensornätverk invävda i det fysiska landskapet. Det kan användas för att optimera ytor, för att reglera temperaturen, energianvändningen, leveranser, påfyllningar och så vidare. Det här kombineras med dina egna appar för kontoret, för kartor eller parkering.

– Det innebär att den fysiska arbetsplatsen får mer instrument och mer intelligens.

En fråga som alltid dyker upp i de här sammanhangen är huruvida AI ersätter människan i arbetslivet eller inte. Vad har då Gartner att säga om den saken? Deras inställning är att AI och robotar förstärker personalen snarare än ersätter den.

Leigh McMullen, analytiker på Gartner, säger att AI framåt år 2024, är ett ”viktigt men på det stora hela osynligt inslag i de dagliga arbetsuppgifterna”.

– Nya sätt att arbeta kommer med en subtil AI-assistent, uttrycker han det. AI hanterar enkla och rutinmässiga uppgifter som att rätta till misstag, hitta information och gå igenom stora mängder data.

Många anställda kommer på så sätt att ha med en AI att göra utan att de överhuvudtaget märker det. Kalkylark som frågar om de får identifiera mönster i data, kalendrar som påminner oss om när vi måste åka till flygplatsen och e-postapplikationer som sänder automatiska svar.

Ju mer de anställda lär sig om AI desto mindre rädda kommer de att bli för att tekniken ska ta deras jobb.

– Det pågår ju en livlig debatt om huruvida AI förstör eller skapar jobb. Vår åsikt är att tekniken skapar fler jobb än den förstör, eftersom den möjliggör effektivisering på företagen, vilket i sin tur skapar grogrund för att växa, och det gör att verksamheterna i slutändan måste anställa, säger McMullen.

Läs mer:
Nu ska effekterna av AI undersökas – miljonregn över svenska forskare
Så ska småföretagen få fart på automationen