Försvarets Materielverk, FMV, kan dateras till 1630 – då var namnet Kungliga Krigskollegium och uppdraget var att styra upp Sveriges anskaffning av krigsmateriel efter misslyckandet med regalskeppet Vasa som sjönk 1628.

Sedan dess har det tagits en hel del kliv både vad gäller vilket material man hanterar och hur man gör det. Och nu är det dags för ett nytt kliv – med en beräknad kostnad på 450 miljoner kronor totalt. Av det är ungefär 100 miljoner kostnaden för det interna arbetet och resten handlar om licenser och kostnader för leverantörernas implementationer.

Det handlar om projekt Norma som innebär att fyra nya system ersätter runt 15-20 egenutvecklade – en affärssystemsplattform, ett dataanalysstöd, upphandlingsstöd och PLM – produktlivscykelhantering. Upphandlingarna var klara före sommaren och det handlar om systemen Businessworld och Prevero från Unit4, Primonas Kommers och Siemens Teamcenter.

Resultat av stort strategiarbete

Bytet är ett resultat av ett stort strategiarbete på FMV 2015 som cio:n Rebecca Ihrfors sedan fick i uppgift att genomföra när hon började på FMV 2016.

– Vi såg rätt tidigt att de egenutvecklade systemen gett ett bra stöd men med den utveckling vi har nu med den digitala samhällsbilden och den tekniska utvecklingen så kommer de inte att räcka till, säger hon.

Inriktningen som fastställdes under 2016 blev i stället att satsa på färre standardplattformar.

– Det handlar om de plattformar som är mest strategiska för oss. Vi har också några standardplattformar sedan tidigare – vi har Sharepoint, Platina och Palasso.

Rebecca Ihrfors
Rebecca Ihrfors är cio på FMV.

Just de egenutvecklade systemen har pekats ut som en styrka för FMV – inte minst när Försvarsmakten kämpade med mångmiljardprojektet Prio som innebar att stora delar av SAP:s affärssytemsfamilj skulle implementeras. Ett projekt som drog över budget och försenades rejält medan FMV:s system tuffade på och var väl anpassade för verksamheten.

Men även om det nu är dags för ett stort verksamhetsprojekt igen så är det nödvändigt enligt Rebecca Ihrfors.

– Vi behöver arbeta med många partner runtom – som Försvarsmakten och industrin. För att lyckas få ett fungerande dataflöde med bra integrationer så krävs det att vi använder standardsystem.

Inte minst gäller det att få till dataflödet kring de produkter som FMV förser Försvarsmakten med. Rebecca Ihrfors exemplifierar med en stridsvagn.

Stridsvagnen har en livscykel som startat med en kravställning på en förmåga, den utvecklas inom ett FMV-projekt och överlämnas till Försvarsmakten tillsammans med en stor mängd data om drift och underhåll förklarar hon.

– Den kanske modifieras via ett nytt FMV-projekt och överlämnas på nytt. Slutligen ska den avvecklas och även då blir FMV involverat. Det innebär att data om stridsvagnen under dess livscykel kommer att röra sig mellan tre it-landskap – leverantörerna, FMV och Försvarsmakten.

Datan ska flöda

Utmaningen ligger i att skapa ett mer automatiserat flöde. Med det tidigare systemet har fysiska personer gått in och kvitterat – nu vill man att datan ska flöda utan handpåläggning.

– Där är det otroligt viktigt att alla data stämmer – felaktigheter som exempelvis felektigt material eller dimension på en bult kan innebära skador på Försvarsmaktens materiel och personal. Även om det är industrin som levererar data så är det vi på FMV som ansvarar för leveransen till Försvarsmakten, säger Rebecca Ihrfors.

– Att få till informationsflödet är en jättestor utmaning som vi pratar konstant om med våra leverantörer och Försvarsmakten.

Införandet av de fyra systemen i ett antal större releaser nästa år. I ett första block införs affärssystemsplattformen, upphandlingsstöd och BI-funktionalitet. De är tänkta att gå live i slutet av första kvartalet och utökad funktionalitet i kvartal tre. Produktionslivscykelhanteringen driftsätts i slutet av året.

– Vi har inte ännu satt några exakta datum men vi försöker se om vi kan utnyttja långhelger och tittar också på när ekonomisystemen är som minst belastade.

Projektarbetet leds från en egen avdelning som skapats just för att leda införandet. Där sitter sju personer från verksamheten och runt 30 årsarbetskrafter lånas in från andra delar av myndigheten.

Vad ser du som den stora vinsten med det här bytet?

– Teknikvinsten är att vi går mot säkrare och robustare plattformar. Och den mer mjuka vinsten är att FMV kan växa när det gäller nya arbetssätt och digitalisering. Det är ett tufft arbete men det är ju det här som är effekten av de strategier och de dokument som jag som cio och myndighetsledningen tagit fram. Nu ska leveransen i mål – nu är det på riktigt.

Läs också:
Stockholms socialtjänst satsar en halv miljard på nytt digitalt stöd – inspirerat av industrin
Utbildning och labbmiljöer: Så väger FMV:s cio nytta mot risk i säkerhetsarbetet