I Sverige bedriver Digiplex sin verksamhet i en stor anläggning i Upplands Väsby, och i maj meddelade bolaget att man ska fortsätta satsa stort i Norden.

Idag får vi se ett konkret resultat av den utlovade satsningen då 600 miljoner norska kronor, motsvarande 645 miljoner kronor, ska investeras i två nya gröna datacenter runt Oslo. Enligt bolaget handlar det om att möta internationell efterfrågan och de två nya byggena kommer att ligga i Fetsund och Hobøl.

I Fetsund kommer handlar det om att bygga ännu ett center bredvid den befintliga 10 MW-anläggningen. I Hobøl, där nummer två ska byggas, har Digiplex köpt en 40 000 kvadratmeter stor tomt med option att köpa ytterligare 27 000 kvadratmeter. De nya datacentren beräknas vara i drift inom tolv månader, innan utgången av 2020.

Precis som i Sverige anges klimatet och elen som viktiga anledningar till varför det är lämpligt att bygga i Norge, där man inte minst trycker på att man har 100 procent förnybar energi till lågt pris.

– Våra internationella kunder ser Norge som en utmärkt plats att placera sin data, med förnybar energi till lågt pris, politisk stabilitet och ett svalt klimat. De två nya center vi nu bygger nära Oslo kommer att komplettera de tre norska center vi redan driver, och är en del i våra fortsatta tillväxtplaner på den nordiska marknaden, säger Digiplex vd Gisle M. Eckhoff.

Likt tidigare kommer man använda Digiplex designprinciper, bolagets luft-till-luft-kylsystem är en nyckel, ett systemn som enligt bolaget ger kostnadsbesparingar på upp till 25 procent jämfört med branschgenomsnittet. Och att det finns ett internationellt intresse bekräftas av att en stor del av kapaciteten i de båda centren är redan reserverad för globala kunder.

– Dessa två nya center, som vi är mycket glada över att kunna ta i drift redan 2020, visar på vår förmåga att leverera mot de höga krav på bygghastighet, resurser och kompetens som våra internationella kunder ställer när de överväger utbyggnad i nya regioner, säger Daniel Joyce, ansvarig för affärsutveckling på Digiplex.

Läs också: Microsoft har fått smak på Gävle – här vill man köpa sin fjärde svenska datacentertomt