Kunna lugna en kvinna som ska föda, förklara att ett barn inte ska dö för pappan eller bara berätta att läkaren har tid om två timmar är otroligt mycket värt i vården. Men det är svårt att få till eftersom det tar tid att boka och få en tolk på plats. Ibland går det inte ens att få tag på någon.

Och det är här appen Tolkvox kommer in. I stället för att en tolk ska komma in är tjänsten kopplad till tolkar i 13 länder som tolkar till engelska. När det uppstår ett behov i vården så kan läkare eller annan vårdpersonal efterfråga tolkning på det språk som det handlar om och få hjälp efter bara 25 sekunder i snitt.

Sedan tidigare har ett par kommuner upphandlat Tolkvox.

– Men det är i vården appen har störst värde. Där inträffar flest oplanerade samtal och de tidslåsta moment som förbokad tolkning innebär skapar störst hinder för ett effektivt flöde där, säger Mattias Schain, Tolkvox grundare som nu är chef för on-demantolkning på Semantix som köpt upp tjänsten.

För att verifiera att tjänsten verkligen fungerar i vården – inte minst att tolkningen görs till engelska – så testades den i en pilot under fem månader i början av året. Under den tiden har den använts för att tolka 995 samtal av 223 användare vid fyra sjukhus och en vårdcentral. Snittiden för ett samtal låg på knappt 14 minuter och 35 olika språk tolkades.

tolkvox
Foto: Elliot Elliot

Barnmorskan Anja Lundström, koordinator med ansvar för BB och förlossning på Södertälje sjukhus, är en av dem som testade tjänsten och hon tycker den har gjort stor skillnad i det dagliga arbetet.

– Det var ett halleluja moment. Här har vi ofta haft situationer där vi inte hunnit beställa tolk. Vi använder den både i patientarbetet och när vi ska prata med anhöriga.

Att kunna samla in den information som behövs inför en förlossning ökar patientsäkerheten.

– Och det skapar också en enorm trygghet. Man har ju rätt till tolkning men det har inte varit verklighet hos oss. Det är otroligt tungrott att planera tolkbesök och tillgängligheten är alldeles för låg, säger Anja Lundström.

Hon konstaterar också att det finns tillgång till mer ovanliga språk i det tolknätverk som Tolkvox använder än vad som erbjuds normalt.

Och Mattias Schain är nöjd med att pilotsudien nu verifierat värdet av tjänsten på ett strukturerat sätt.

I rapporten där pilotprojektet utvärderas konstateras att det är svårt att göra korrekta kostnadsjämförelser med de upphandlade tolktjänsterna. Däremot pekar man på att användarna ute på sjukhusen uppger att tolkar normalt bokas för längre tid än vad samtalen faktiskt tar.

Ett annat antagande man gör är att alla de samtal med tolk som gjorts med tjänsten och varit under åtta minuter inte hade blivit av annars.

– Kanske hade ett barn tolkat eller så hade man använt kroppsspråk. Och det innebär att våra tolkar används vid 65 procent fler tillfällen, säger 

Mattias Schain
Foto: Nadja HallströmMattias Schain.

Mattias Schain kom på idén till Tolkvox när han arbetade i statsrådsberedningen på regeringskansliet under flyktingkrisen 2015.

– Jag jobbade med tolkförsörjningsstöd och eftersom jag tidigare arbetat som jurist i London så visste jag att det finns en helt annan kapacitet när det gäller tolkar där om man bara kan tänka sig tolkning till engelska.

Hösten 2018 var tjänsten klar och i början av året köptes Tolkvox upp av Semantix.

– Nu är vi en aktör som försöker vinna upphandlingar och vi har kompletterat tjänsten med svenska tolkar för de tio största språken, säger han.

Läs också:
Mätvärden direkt i mobilen sparar tusentals timmar för vården
Nu har drönare testats för blodtransporter i Sverige – flygtillstånd största kruxet