Pappersindustrin, skogsindustrin, stålföretag, textilindustri och andra tillverkningsföretag i Sverige ligger högre än sina OECD-konkurrenter när det gäller digital kompetens. It-branschen däremot sticker ut och hamnar under snittet.

Det visar en ny studie kring de svenska företagens digitala mognad som myndigheten Tillväxtanalys tagit fram på uppdrag av regeringen. Studien är tänkt att användas för att följa upp politiska mål kring digitalisering men även för att ge svenska företag en insikt i läget.

En del i den digitala mognaden som studien tittar på är digital kompetens som mätts i flera dimensioner i alla OECD-länder. I indexet ingår sådant som tillgång på it-specialister på företaget, om företaget ger de anställda it-utbildning och det ingår också en framräknad variabel som ger poäng till företag som har egen kompetens för att driva och utveckla en rad teknologier.

– Från politikens håll framhåller man gärna den svenska it-sektorn som ledande. Men när vi ser de här resultaten så är det kanske något man måste fundera över, säger Irene Ek som är ramprojektledare för en rad studier kring hur digitaliseringen ligger till i utbildning och näringsliv på Tillväxtanalys.

– En it-sektor som är stark digitalt är jätteviktigt eftersom det spiller över på hela näringslivet. It-företagen hjälper andra företag att digitalisera sig.

Digital kompetens är en av tre dimensioner som vägs in för att ta fram ett företags digitala mognad. En andra dimension är hur digitalt sofistikerat ett företag är – det handlar om hur avancerade it-funktioner som de har internt som exempelvis om de har egen personal som har hand om it-funktioner nära kärnverksamheten som exempelvis utvecklar affärssystem eller utför it-säkerhetsuppgifter.

Och den tredje dimensionen handlar om webbmognad – hur företagen når sina kunder via digitala kanaler.

Studien slår fast att företagens produktivitet och lönsamhet ökar i takt med deras digitala mognad men framför allt drivet av den digitala kompetensen.

– Sambandet mellan digital mognad och produktivitet och lönsamhet har vi inte hittat någon annanstans, så det är vi stolta över att ha tagit fram. Samtidigt kan vi inte avgöra vad som kommer först – vi vet inte vad som driver vad, säger Irene Ek.

Skillnaden mellan svenska företag är väldigt stor – aggregeras samtliga sektorer så har Sverige en större andel företag med hög digital kompetens än OECD-genomsnittet samtidigt som vi också har en större andel företag som inte har någon intern digital kompetens alls.

Men Irene Ek är tydlig med att man trots kopplingen till produktivitet och lönsamhet inte ska stirra sig blind på hur digitalt moget ett företag är.

– Varje enskilt företag fundera över vad som ger just dem ökad affärsnytta, det är inte nödvändigtvis en högre digital mognad.

Hon framhåller också att de data som Tillväxtanalys tittat på inte får fram alla nyanser.

– Företag jobbar i nätverk och ekosystem i ökande grad och det är inte nödvändigt att ha allt själv. Men det ser vi inte riktigt i vårt sätt att räkna. Där finns det utrymme för fortsatt forskning att gräva vidare i, säger Irene Ek.

Läs också: 
Så placerar sig Sverige bland världens mest cybersäkra länder
Sverige i EU:s digitopp – många it-specialister och bra på att se film på nätet