De flesta förknippar Nasdaq med de stora börsplatserna i Stockholm och New York – men företaget har också en stor verksamhet som levererar finansiell teknik till andra företag och som leds från den svenska huvudstaden. Ja, om man ser till de 1000 utvecklare som Nasdaq Market Technology förfogar över så är det en av landets större teknikleverantörer.

Mest handlar det om att sälja lösningar till andra börser, banker och finansinstitutioner, men de har också allt mer börjat titta på branscher utanför kapitalmarknaden, som betting och spel, fastigheter, försäkringar samt transport och logistik, berättar Magnus Haglind, som är produktutvecklingschef på Nasdaq Technology Market.

– När andra industrier nu gör sin digitaliseringsresa så känner vi igen mycket av det de går igenom från vad vi redan har gjort. Det innebär att också många företag som inte är i kapitalbranschen är intresserade av de lösningar som vi har utvecklat för att förändra sina branscher.

Nya kunder inom spelindustrin

Till exempel har Nasdaq på senare tid fått ett par nya kunder inom betting, som till exempel Hongkongbaserade Jockey Club som använder deras teknik som bakomliggande infrastruktur, svenska ATG och sportsajten Fotbollindex där de kan använda tekniken för finansiella system för kontinuerlig värdering av spelare och för att komma fram till transfervärde.

Totalt omsätter Nasdaq Market Technology 350 miljoner dollar, motsvarande nästan 3,5 miljarder kronor. Ledningen sitter i Stockholm där de också har flest utvecklare, men det sker även utveckling på platser som Sydney, London, Baltikum och i Indien.

Den här försäljningen som riktar sig mot branscher utanför finanssektorn kommer att bli en allt större del av Nasdaqs verksamhet, inte minst då nya tekniker som AI och blockkedjan kommer på bred front till andra branscher. Det är väl känt att finanssektorn går i bräschen för de här teknikerna.

Magnus Haglind säger att blockkedjan i dag används i mer perifera lösningar, men att de har levererat produkter som bygger på den här tekniken till externa kunder. Till exempel en lösning som sköter omröstningar på aktiestämmor. En annan produkt vänder sig till fastighetsbranschen och syftar till att göra fastighetsöverlåtelser smidigare.

Totalt har de runt 25 utvecklare som arbetar med blockkedjan. När det gäller blockkedjan tror Magnus Haglind dock att det dröjer tills den tekniken når ett genombrott att tala om. Annat är det med AI som redan är en central teknik för funktioner som marknadsövervakning och för att larma om det finns tecken på otillåten marknadspåverkan eller obskyra beteenden i börshandeln.

– Vi använder maskinlärningsmodeller för att hela tiden förbättra den här bevakningen. Det här är också teknik som kan användas i andra branscher, som till exempel inom betting och sport, där spelandet sker allt mer i realtid och där de här modellerna kan användas för att leta efter avvikande beteenden. Där håller vi också på med en del intressanta case.

Flyttar allt mer till molnet

En annan megatrend som sköljer över verksamheten just nu är naturligtvis molnet, där Nasdaq använder sig av flera av de stora molnleverantörerna. I dag kör Nasdaq mestadels mindre kritiska lösningar i molnet, men planen är att flytta upp mer och mer av verksamheten dit, närmast testsystemen och backuper.

– Under de närmaste fem åren tror jag att 25 procent av alla system finns i molnet, säger Magnus Haglind.

Det är mycket kritisk information som Nasdaq förfogar över – vilka är de största hindren för att migrera till molnet?

– Rent tekniskt ser jag inte många hinder, utan det är ju frågor om integriteten, säkerheten och att data ska lagras i rätt land, och så vidare.

Det har ju varit incidenter nu, där den helt molnbaserade banken Capital One, hade en omfattande och uppmärksammad dataläcka. Är molnet tillräckligt säkert för de här känsliga verksamheterna?

– I det fallet var det de själva som hade en dåligt konfigurerad brandvägg. Men man kan också se att säkerhetspatchar som man får slita länge med i de egna datahallarna fixas betydligt snabbare i molnmiljöer. Förutom skalfördelar finns också stora fördelar även när det gäller säkerheten.

Läs mer:
Nu ska fondhandeln flyttas till blockkedjan – målet satt till 2020
Blockkedja och AI – nu ska Lunds juridikstudenter få lära sig teknik