När kemikalieskatten på elektroniska prylar med flamskydd infördes för drygt två år sedan rasade den svenska elektronikbranschen. Skatten omfattar sådant som sålts i Sverige – men inte hemelektronik som köpts från andra länder.

– Det är bara att gratulera dansk gränshandel och internationell e-handel. Den som tror att en skatt som fördyrar för svenska företag skulle påverka den globala produktionen av hemelektronik bör tänka om, sa Klas Elm, vd på Elektronikbranschen när förslaget om den nya lagen presenterades.

Men i dagens budgetproposition så aviserar regeringen att man under året ska ta fram förslag på hur utländska e-handlare som säljer till Sverige också ska betala skatten.

Regeringen konstaterar att undantaget för utländska e-handlare också anmälts till EU-kommissionen för att utgöra ett otillåtet statsstöd.

Det håller regeringen visserligen inte med om men skriver i budgeten att man ändå ”har förståelse för de principiella invändningarna mot att utländska handlare i dessa fall beskattas annorlunda än svenska och anser fortfarande att det är angeläget att skatt tas ut även vid de aktuella försäljningarna”.

Från Elektronikbranschens sida välkomnas beskedet.

– Som kemikalieskatten är konstruerad idag slår den hårt mot svensk detaljhandel och jobben i Sverige. Kemikalieskatten snedvrider konkurrensen för svenska handlare då den inte tas ut på varor köpta från utländska e-handelssajter. Svenska handlare kan inte höja priserna för att kompensera sig för högre inhemska skatter, eftersom konsekvensen blir att de då tappar affären till konkurrenter i exempelvis Danmark eller Tyskland, säger Klas Elm i en kommentar.

Enligt Klas Elm har skatten redan bidragit till förlorade arbetstillfällen i den svenska handeln och ett försäljningstapp på runt sex miljarder kronor.

Och helst skulle branschorganisationen att den nationella kemikalieskatten avskaffades helt.

– Produkter görs för en global marknad och tillverkarna ändrar inte den globala produktionen för att passa den svenska regeringen. Verklig förändring kräver förbud på EU-nivå, säger Klas Elm.

– Om regeringen skulle landa i bedömningen att utvidgningen av lagens tillämpningsområde inte går att genomföra så måste kemikalieskatten i sin helhet avskaffas.

Läs också:
Branschen rasar mot nya prylskatten: "Svenska handeln får ta smällen"
Kriget mot kemikalieskatten – mycket väsen för ingenting?