Verksamheten får allt mer självförtroende när det gäller att göra egna it-investeringar. Nu är det inte bara så att verksamheten anser sig kompetenta att göra it-inköpen själv – utan den anser sig i många fall inte ens behöva ta omvägen och konsultera cio:n eller it-chefen när det ska köpas program eller system.

I den årliga globala undersökningen CIO Survey 2019 som görs av rekryteringsbolaget Harvey Nash och konsultföretaget KPMG så visar det sig att så många som fyra av tio företag inte involverar it-avdelningen i sådana verksamhetsstyrda it-beslut.

– Det har skett ett skifte i attityden. Det är många fler som tillåter verksamhetsstyrd it och som till och med uppmuntrar det, säger Therese Fajerson, som ansvarar för verksamhetsområdet cio-rådgivning på KPMG.

Nästan två tredjedelar tillåter nu verksamhetsstyrda it-inköp och en av tio uppmuntrar det aktivt.

– Det finns fördelar med det, fortsätter Therese Fajerson. Där man har verksamhetsstyrd it ligger man ofta längre fram i fråga om att kundupplevelser och att snabbt få ut produkter på marknaden. Samtidigt ökar riskerna ganska ordentligt på it-säkerhetssidan om it-avdelningen inte involveras i inköpen.

Therese Fajerson
Therese Fajerson.

Riskerna handlar dels om att det går för snabbt och det är inte alltid att de system som köps in har tillräcklig säkerhet inbyggt. Dessutom ökar komplexiteten som en följd av bland annat den mobila utvecklingen.

Sannolikheten för att de företagen blir sårbara är dubbelt så stor jämfört med företag som konsulterar it-avdelningen, enligt undersökningen. Risken är också större att de utsatts för ett allvarligt it-angrepp under de senaste två åren. 

Vill se en annan cio-roll i framtiden

En som håller med om de ökande riskerna med den här utvecklingen är Rebecka Ihrfors, cio på FMV – och hon vill se en annan cio-roll i framtiden för att möta det här.

– Det är en lite farlig trend. Någon måste omhänderta tekniken och säkerheten är inte en sådan sak som kommer automatiskt. Jag tror att cio-rollen måste förändras, samverka mer med andra delar och hitta symbiosen med verksamheten.

Hur som helst kommer trenden att verksamheten köper mer it inte försvinna. Tvärtom gör alla enkla molnbaserade tjänster tillsammans med en allt större allmän it-mognad att den snarare blir starkare.

CIO Survey 2019 är en av världens mest omfattande undersökningar inom området. Den är gjord bland 3 645 deltagare i 108 länder och det är 21:a året i rad som den görs.

Den visar vidare att tekniktrender som robotisering, automatisering och AI bara blir viktigare och viktigare ute på it-avdelningarna och i verksamheterna. Till exempel tror it-cheferna att ett av fem jobb ersätts av AI/automatisering inom fem år. Samtidigt tror 69 procent att nya jobb dyker upp och ersätter de som går förlorade.

39 procent arbetar med robotiserad processautomatisering, RPA, i någon skala (piloter inräknat). Samma siffra gäller för internet of things, medan siffran för AI är 41 procent.

Ingen av de här teknikerna kan överhuvudtaget mäta sig med molnet, som 44 procent nu arbetar med i stor skala 33 procent i mindre skala och 10 procent som pilotprojekt. Men den expertpanel som var på plats och kommenterade den här undersökningen var överens om att RPA och AI har potentialen.

Kompetensbristen fortsätter gäcka it-avdelningarna, enligt undersökningen. Mest eftertraktade kompetenser är big data/analytics (44 procent uppger att de letar folk där) följt av AI och cybersäkerhet (som båda landar på 39 procent).

Läs mer:
Nu sker paradigmskiftet: it-avdelningen detroniseras
Digitaliseringen stöper om ABB – nu kommer ”robot-som-tjänst”