Riskerna med ett alltför tungt beroende av mjukvaruleverantörer analyserades nyligen av managementkonsulten PwC på uppdrag av det tyska inrikesministeriet. På grund av att just Microsofts Officeprodukter, Windows, Windows Server och Office 365 används så mycket ligger fokuset framför allt på Microsoft, skriver The Register.

I ett offentligt uttalande säger nu den tyske inrikesministern Horst Seehofer att Tyskland vill minska beroendet av enskilda leverantörer för att stärka sin digitala suveränitet.

”Vi överväger alternativa program för att ersätta viss mjukvara. Detta kommer att göras i nära samarbete med andra EU-länder”

Just trenden mot molntjänster som Office 365, Dynamics 365 och Azure ger visserligen ett ökat kundvärde men också risken för inlåsning ökar enligt PwC:s analys.

Den pekar på ett antal smärtpunkter, bland annat säkerhet där användaren bara har en begränsad insyn och kontroll. Dessutom hävdas att molntjänsterna kan leda till att den interna it-kompetensen minskar vilket i sin tur kan hämma innovationskraften.

Även Oracle och SAP nämns i rapporten men eftersom deras produkter dominerar enbart i vissa specifika segment – databaser och affärssystem – är analytikerna mindre oroliga över dem.

Läs också: Windows uppdateringskaos fortsätter. Buggfix för antivirus skapade ny bugg