Nyexaminerade systemvetare har lätt att få jobb på dagens arbetsmarknad. CS har tidigare rapporterat att 95 procent får jobb inom ett år och 46 procent redan innan de tagit examen.

Men de är också en flyktig grupp enligt en ny undersökning från fackförbundet Jusek. Var fjärde nybakad systemvetare vill byta jobb inom ett år och bara drygt var femte vill stanna längre än tre år.

Nästan var tionde skulle byta jobb på stående fot om de bara fick ett tillfälle. Samtidigt tycks det inte handla om att de är missnöjda med sina jobb enligt Jusek – varken otrygga anställningar eller att jobbet har dålig koppling till utbildningen verkar vara skäl till att de vill byta.

– Många har lätt för att få jobb och kan därmed både välja vad de vill arbeta med och ställa krav på arbetsvillkor. Arbetsgivare behöver erbjuda förutsättningar som både lockar nya medarbetare och som får dem att vilja stanna kvar och utvecklas, säger Sofia Hylander som är opinionsbildare inom arbetsmarknad på Jusek i en kommentar.

Hon pekar på att bra kollegor, ett gott ledarskap och trygga anställningsvillkor är det som rankar högt hos nyexade systemvetare.

Läs också: 
Det här är absolut viktigast när unga söker it-jobb
Så kan AI få fler flyktingar i jobb