För ungefär ett år sedan slogs We Consulting och Ikkab samman för att ge varandra mer styrka på de marknader där bolaget verkar, det vill säga telekom, fastighet, industri och infrastruktur. Nu har det gemensamma bolaget även tagit ett nytt namn, och det blir Vinnergi.

– Digitaliseringens framfart med smarta hem och smarta samhällen ställer allt högre krav på infrastrukturen. Förutsättningarna för ett smart och energieffektivt samhälle är att olika kompetenser samarbetar. Sammanslagningen av Ikkab och We Consulting gör att vi får en bredare kompetens och kan ligga steget före åta oss bredare uppdrag inom samhällsinfrastruktur, säger Pierre Wallgren, vd på Vinnergi.

Idag har Vinnergi kontor på 21 orter runt om i Sverige och ett i Norge. Bland kunderna finns alltifrån fastighetsbolag och kommuner till energibolag och teleoperatörer. Idag omsätter bolaget omkring 300 miljoner kronor och har cirka 300 medarbetare. Företaget har som mål att fördubbla såväl omsättning som antal medarbetare inom fyra år.

– Vi har en tydlig vision om att bli Sveriges bästa teknikkonsultbolag inom telekom, energi och fastighet och att bygga de infrastrukturer som samhället behöver i framtiden. Sammanslagningen gör att vi får en teknikbredd och kan bygga starka kundteam för att lösa nya utmaningar. För det hjälper ju inte att bygga världens bästa fibernät om elnätet inte räcker till. Om vi ska kunna bidra i den tekniska utveckling som förändrar vårt sätt att leva så behöver vi bli större. Infrastrukturen är A och O om vårt uppkopplade samhälle ska bli smart på riktigt, säger Pierre Wallgren, som betonar att de 21 orterna ska användas för att vara så lokal som möjligt.

– Vi ska om möjligt bli ännu mer lokala, både för att kunna vara snabbfotade och nära våra kunder men också för vara nära den kompetens vi vill attrahera. Historiskt har vi etablerat oss där kompetensen finns, vilket varit framgångsrikt. Jag ser att det finns god tillväxtpotential på samtliga våra 21 orter och det är möjligt att vi kommer att öppna upp fler kontor i närtid.

Läs också: Telekomkonsult får sällskap av elingenjörer