Sedan i måndags måste offentliga sajter som lanserats efter den 23 september förra året klara högre krav för tillgänglighet för personer med funktionshinder – den 23 september nästa år gäller reglerna alla sajter.

Men inte ens de nya sajterna verkar leva upp till de tillgänglighetskrav som gäller nu. Konsultbolaget Funka som arbetar just med tillgänglighetsfrågor kontrollerade 30 nylanserade webbplatser i en stickprovsundersökning och ingen blev godkänd.

Totalt innehåller lagen 81 kontrollpunkter och Funka har i undersökningen tittat på bara fem av dem och det finns ingen av dem som alla klarar.

Det handlar om sådant som användning av färger, att all funktionalitet ska vara hanterbar via ett gränssnitt för tangentbord och att det användargränssnittet har ett sätt att visa fokus vid tangentbordsnavigering, förändring av textstorlek och omflödning där innehållet kan presenteras utan att information eller funktionalitet går förlorad och utan att kräva skrollning i två dimensioner.

Kravet att det ska gå att visa fokus via tangentbordnavigering är det som flest missar – 21 av de 30 som testats missar det. Men även ett så pass basalt krav som att textstorlekar ska kunna ändras missar två av de nylanserade sajterna.

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, kom med föreskrifter inför lagen i våras och har också i uppdrag att ge stöd till de som behöver. I början av nästa år kommer Digg att undersöka hur de berörda sajterna klarar lagkraven.

– Digitaliseringen kan aldrig bli effektiv när stora grupper utestängs från webben, säger Susanna Laurin, forsknings- och innovationschef på Funka i en kommentar.

– Det rör sig om ca 15 procent av befolkningen som har någon form av funktionsnedsättning. Att erbjuda tjänster som inte alla kan ta del av är inte bara odemokratiskt utan också samhällsekonomiskt vansinne. Varje individ som behöver hanteras separat riskerar att kräva stora resurser.

Läs också:
Deadline närmar sig – snart måste fler kunna ta del av offentliga sajter
Nu måste offentliga sektorns sajter byggas om – nya lagkrav i höst