För fem år sedan beslutade EU-domstolen att medborgare i unionen har ”rätten att bli glömd”, vilket innebär att sökmotorerna på en förfrågan ska plocka bort länkar som kan vara till skada för individen.

Med hänvisning till domslutet har den franska staten krävt att Google ska rensa ut de berörda länkarna helt och hållet, något som företaget vägrat gå med på eftersom EU:s lagar inte gäller över hela världen.

Nu har EU-domstolen slagit fast att Google har lagen på sin sida, ”rätten att bli glömd” gäller alltså bara inom unionens område. Med andra ord är det möjligt att komma åt länkarna även i fortsättningen om man till exempel befinner sig i Nordamerika eller Asien. Det går även att komma åt länkarna om man använder sig av en vpn-tjänst, eftersom det då inte syns om man befinner sig inom EU.

Totalt har Google plockat bort 846 000 länkar som berör enskilda EU-medborgare. Det innebär att knappt hälften (45 procent) av alla förfrågningar har beviljats, rapporterar Ars Technica.

Läs också:
Google ska ha nått ”kvantöverlägsenhet” – men konkurrenterna är skeptiska
Ny trend: Youtube-konton hackas och säljs vidare