Det är en mututredning från 2013 som först genomfördes av amerikanska Finansinspektionen SEC och som sedan 2015 tagits över av justitiedepartementet, som gör att Ericsson avsätter 12 miljarder kronor för kostnader relaterade till detta.

Det här uppger den svenska telekomjätten i ett pressmeddelande. Processen pågår fortfarande. Utredningen gäller om huruvida Ericsson brutit mot den amerikanska lagen mot korruption FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) och brustit i affärsetik i sina verksamheter i Kina, Djibouti, Indonesien, Kuwait, Saudiarabien och Vietnam.

Ericsson uppger i pressmeddelandet att även om de inte kan gå in i detalj om en pågående process med amerikanska myndigheter så kan företaget nu uppskatta kostnaderna till 12 miljarder kronor – något som kommer att påverka resultatet för tredje kvartalet i år.

Ericssons vd Börje Ekholm säger i en kommentar till den här miljardsmällen:

– De senaste två åren har vi vänt företaget och etablerat en stark portfölj och konkurrenskraftig kostnadsstruktur. Med dagens meddelande konfronterar vi en annan äldre fråga och tar nästa steg i att lösa den. Vi måste inse att företaget har misslyckats tidigare och jag kan försäkra er att vi arbetar hårt varje dag för att bygga ett starkare Ericsson, där etik och regelefterlevnad är hörnstenar i hur vi bedriver vår verksamhet.

– Under de senaste två åren har vi gjort betydande investeringar i vårt program för etik och regelefterlevnad, däribland våra utredningsmöjligheter, och vi har vidtagit åtgärder mot anställda som har överträtt våra värderingar och standarder.

Läs mer:
Ökad vinst för Ericsson när 5g-investeringar tar fart
Ericsson bygger helautomatiserad 5g-fabrik i USA