I början av året fick CGI ett rejält personaltillskott på den svenska marknaden genom köpet av Acando. Ett drygt halvår senare gör CGI en nedskärning där 77 tjänster ska tas bort på grund av arbetsbrist. Sverigechefen Pär Fors vill inte kommentera den exakta siffran men han bekräftar att det pågår neddragningar.

– Det är sant att vi håller på med en process där ett antal medarbetare lämnar CGI, men det är inte så stort antal relaterat till hur många vi är i Sverige. Ibland hamnar man tyvärr i att det blir övertalighet, säger han.

Enligt Pär Fors är köpet av Acando en av orsakerna till neddragningen, men han är noga med att poängtera att de dubbla roller som brukar uppstår när två bolag slås ihop är mer undantag än regel i det här fallet.

– Vi är närmare 5 000 medarbetare i Sverige så det är inget stort program. Och Acando har 1 100 medarbetare i Sverige, men det är absolut inte ett förvärv där det finns massa synergier att hämta. Det finns dock ett fåtal roller där vi ser synergier. Så det är en bidragande orsak, säger han om hur det påverkar den aktuella åtgärden.

Det andra skälet till att man nu plockar bort ett antal tjänster är att CGI gör precis som sina kunder, det vill säga digitaliseringen av vissa processer påverkar hur stor personalstyrka som behövs.

– Den andra bidragande orsaken är den digitala transformationen som pågår. Även vi måste förändra oss i hur vi jobbar. Ibland innebär den processen att vi också ser att det finns en del övertaliga inom vissa områden, säger Pär Fors

Vilket eller vilka områden inom bolaget vill han inte kommentera. Han konstaterar att CGI främst jobbar med infrastruktur, egna programvaror och leverans av projekt, men frågan vilken typ av automatiserad process som leder till neddragningar förblir obesvarad.

– Det vill jag inte gå in på. Vi är som sagt i ett läge där kunden ställer om sin verksamhet, och detsamma gäller även oss i vissa lägen.

Läs också: 
Affären ritar om tjänstemarknaden – fler utländska uppköp att vänta
Nu är Acando CGI:s – jätteaffären i hamn