I november förra året var kontraktet mellan Västra Götalandsregionen och leverantören Cerner klappat och klart, och vårdinformationssystemet Millennium skulle införas. Kontraktets totala värde uppskattas till 2,1 miljarder kronor. Avtalet löper över tio år efter avslutad implementering, med möjlighet till fyra års förlängning.

Nu meddelar Västra Götalandsregionen att arbetet försenas med ett år, eftersom Cerner inte kan leverera i tid då de inte förutsett omfattningen av anpassningsarbetet till patientdatalagen.

– Förseningen är verkligen beklaglig. VGR ligger i fas och vi är redo för införande. Vi tror mycket på vårt val av framtidens vårdinformationssystem och vi fortsätter förberedelser i våra verksamheter. En tydligare tidplan och mer om vad detta betyder för oss konkret kommer vi att få i början av december, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

Det nya gemensamma vårdsystemet ska innebära att all patientinformation hamnar på ett ställe, vilket ska underlätta både för personal och patienter. Ann-Sofi Lodin beskriver det som Västra Götalandsregionens viktigaste digitaliseringssatsning.

Vd för Cerner i Sverige Carolina Wallenius säger i en kommentar till fördröjningen:

– Millennium är byggt för att sätta patientens information i fokus. Nu krävs juridiska anpassningar, samtidigt som vi bibehåller möjligheterna till moderna arbetssätt och patientsäkerhet. Jag beklagar att detta arbete kommer att innebära en försenad driftstart för Västra Götaland.

Införandet av Millennium ska ske i tre etapper i Västra Götaland. Under 2019 och 2020 tas helt nya gemensamma arbetssätt och processer fram. Under våren 2021 var det sedan tänkt att Millennium skulle börja införas på bland annat Södra Älvsborgs Sjukhus, men nu är det alltså försenat med ungefär ett år.

Läs mer: Sveriges vård riggar för systembyte – ”ofattbart mycket jobb”