Jakten på det papperslösa kontoret, som man gärna brukar benämna eftersträvade besparingar på utskrifter, är fortfarande en ganska strävsam kamp. Men tittar man på printmarknaden så pekar pilarna i den riktningen. För pilarna ser likadana ut oavsett om man räknar i värde, i antal sålda printrar eller i antal printade sidor.

Men det är långt ifrån en död marknad. Den svenska totalmarknaden för företag är enligt IDC värd drygt 2,8 miljarder kronor, marknaden för toners och bläck är värd 3,6 miljarder kronor och marknaden för tjänster omsätter 4,1 miljarder kronor. Det innebär att de totala printinvesteringarna motsvarar 5,4 procent av den totala svenska it-budgeten.

Enligt IDC:s prognoser kommer marknaden att krympa med cirka 4 procent årligen de närmaste fyra åren, med ungefär samma trend på såväl bläck som laser. Bläckstråle utgör idag 60 procent av totalmarknaden i antal, men bara 13 procent mätt i värde eftersom de är betydligt billigare.

Antalet utskrivna sidor fortsätter också nedåt, men är det någonstans man kan se att det papperslösa kontoret håller sig långt borta så är det på totalsiffran 17 miljarder utskrivna sidor per år, som den svenska siffran ligger på. Räknat på att vi är 10 miljoner invånare är det 1 700 sidor per invånare.

skrivare
Foto: IDCAntalet utskrivna sidor sjunker stadigt.

Och frågar man skrivarleverantörerna så är de ändå hoppfulla inför framtiden, och inte minst vana vid att deras marknad är uträknad.

– Jag började i den här branschen 1994. Det har man hört sedan dess att den här marknaden är dalande. Det har varit många domedagsprofetior. Det är tryck av tidningar som drabbats hårdast. På kontorssidan har det också sjunkit men inte så dramatiskt som man trott, säger Paul Lacopie, som är landschef på Kyocera i Sverige och Norge.

Och han konstaterar att man jobbar på ett annorlunda sätt idag, och att det hela tiden handlar om att försöka följa utvecklingen.

– Vi har ändrat beteende. Tidigare hade man papper i pärm. Idag har det analoga pappret en annan livslängd. Det vi kan fundera på är vad som händer när den kommande generationen tar över. Det är den stora utmaningen för oss. Här tittar vi på hur man kan jobba med digitaliserade dokument istället för att sälja vanliga utskriftslösningar. Vi kan hjälpa kunderna att arkivera dokument och få bra dokumenthanteringssystem på plats, och hjälpa dem att göra det analoga digitalt, säger han och konstaterar att partnersamarbeten och förvärv blir allt viktigare.

– Det gör att vi behöver bygga andra allianser, och titta mer på systemintegratörer och mjukvaruföretag som samarbetspartner. I dag ser man att printleverantörerna köper mjukvarubolag och lierar sig med systemintegratörer som Tieto, CGI och Atea och istället blir en del av deras lösning med fokus på dokument, säger Paul Lacopie.

I återförsäljarledet är printdelen också fortsatt viktig, men det är snarare en av många tjänster idag och knappast något som utgör spjutspetsen i deras marknadsföring.

– Om man säljer it som tjänst och tar ett helhetsåtagande för kunden så ingår print också. Marknaden sjunker, men för vår del är det ett av områdena och en viktig del att leverera när vi tar ett helhetsåtagande. Det är så vi vill sälja det, som en paketerad lösning med andra tjänster, säger Tomas Wanselius, vd på Advania.

skrivare
Foto: IDCFöretagen köper allt färre skrivare.

Och som om inte en vikande marknad vore nog så säger Martin Sundblad, analyschef på IDC, att det även finns andra viktiga faktorer som påverkar printmarknaden.

– Trycket på leverantörerna att leverera mer värde har ökat. Kunderna ställer högre krav på nätkapacitet, printhastighet och servicenivå, men under det senaste åren har miljöfaktorer och säkerhet seglat upp på topp fem. Utskrift på papper innebär också en säkerhetsrisk och ett potentiellt brott mot GDPR, i de fall man låter papper ligga framme på skrivbordet, något branschen uppmärksammat, säger han och konstaterar också följande:

– Trenden går, precis som övrig it, mot en managed service-modell där leverantörerna försöker hitta en större och större helhet. Därmed har också leverantörerna börjat bygga upp partnernätverk där leverantören står för printern och partnern står för kringtjänsterna.