I ett par år har Försäkringskassan haft regeringens uppdrag att erbjuda samordnad och säker it-drift och i dag använder sig sex myndigheter av den möjligheten och ett antal till är intresserade. Och nu tar regeringen nästa steg och gör klart att man vill ha ett statligt moln på plats.

– Det finns många fördelar för staten att använda sig av olika typer av molnlösningar – det finns stora vinster att dra i samordning av statlig it-drift, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Därför tillsätter regeringen en utredning som ska titta just på förutsättningarna för en statlig molntjänst och vilka rättsliga förutsättningar det finns för myndigheter att använda sig av privata företag, något det råder osäkerhet kring i dag.

Anders Ygeman
Anders Ygeman.

Utredningen ska vara klar senast den 31 maj 2021 och samtidigt förlängs Försäkringskassans uppdrag till årsskiftet 2022–2023.

Men det är inte säkert att just Försäkringskassan får uppdraget utan utredaren har möjlighet att föreslå även andra aktörer enligt Anders Ygeman.

– Det är öppet, säger han.

Att det ska bli ett statligt moln är han tydlig med men staten ska också kunna använda sig av privata aktörer.

Från it-branschens sida har det kommit kritik mot att ett statligt moln inte blir lika säkert och kostnadseffektivt som om de sköts i privat regi. Vad säger du till dem?

– Det här arbetet ska göras i nära samverkan med dem för att klargöra vilka uppgifter som går att lägga i deras tjänster, så i längden tror jag detta är till gagn även för de privata molntjänsterna. De har ju hållits tillbaka i kommuner, landsting och myndigheter när det varit svårt att veta när det går att använda sig av privata molntjänster, säger Anders Ygeman.

Från inte minst Sveriges kommuner och landsting har det kommit kritik mot att det osäkra rättsläget kring privata molntjänster hämmar digitaliseringen – är den här utredningen ett svar på det?

– Framför allt är det ett svar på motsvarande efterfrågan hos de statliga myndigheterna men det är klart att när vi tydliggör de rättsliga förutsättningarna så är det till stor hjälp även för kommunerna och landsting.

Utredningen kommer inte att lämna delrapporter men det kan komma andra typer av förtydliganden kring vad som gäller för kommuner och landsting under tiden, konstaterar han och pekar på den diskussion som pågår mellan myndighetssamarbetet Esam och kommunerna kring det yttrande som Esam gjorde i slutet av förra året om att sekretessreglerade uppgifter inte kan ligga i amerikanska molntjänster.

– Samtidigt är det ju det viktigaste att vi behåller en hög nivå av säkerhet för känsliga uppgifter. Oavsett om det är statlig eller kommunal huvudman är det viktigt att de gör sitt säkerhetsskyddsarbete och säkerhetsanalys ordentligt så de vet vilka uppgifter som är känsliga eller inte.

Anders Ygeman framhåller också att utredningen är en av flera delar i regeringens arbete för att öka it-säkerheten där beslutet att inrätta ett cyberhetssäkerhetscenter och ett uppdrag till Post- och telestyrelsen att göra en riskanalys inför Sveriges 5G-utbyggnad är andra delar.

Utredningen kring den statliga it-driften ska sätta igång i närtid men ännu är inte utredaren offentliggjord.

Läs också:
Är det hit statens it ska flytta? Försäkringskassan tar emot med öppna armar
Statlig it-drift retar gallfeber på branschen: ”inte rimligt”